Proclaimer en toegankelijkheidsverklaring

We doen er alles aan om de informatie actueel en juist te houden. Komt u toch informatie tegen die niet correct is of verouderd, dan stellen we uw reactie bijzonder op prijs.

U kunt uw reactie sturen naar onze webredactie via webcare@helmond.nl

Toegankelijkheid

Iedereen die de website van de gemeente Helmond gebruikt, moet alle informatie gemakkelijk vinden, gebruiken en bekijken. Daarom werken we op deze website zoveel mogelijk volgens webrichtlijnen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan taalniveau, kleurgebruik en het bedienen van de site via het toetsenbord. Daarmee zorgen wij ervoor dat onze website gebruiksvriendelijk en toegankelijk is voor iedereen.

PDF's

De webrichtlijnen stellen hoge eisen aan pdf's. Op onze website wordt zoveel mogelijk informatie in korte teksten aangeboden. Maar soms wordt extra informatie (zoals beleidsstukken of brochures) aangeboden als pdf. Omdat documenten via verschillende kanalen binnenkomen en niet iedereen beschikt over de juiste kennis/software om een pdf toegankelijk te maken, kunnen we helaas niet garanderen dat alle pdf's op onze website aan de webrichtlijnen voldoen. 

Privacy

De gemeente Helmond hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy bij het verwerken van persoonsgegevens. De gemeente is vanzelfsprekend geïnteresseerd in de bezoekers van haar site, maar uw naam en dergelijke hoeven wij niet te weten, tenzij deze noodzakelijk zijn voor het aanvragen van een product of dienst, of bij een melding of klacht.

E-mail afhandeling

De gemeente Helmond gaat als volgt om met de afhandeling van e-mail:

  • De gemeente Helmond heeft een algemeen e-mailadres gemeente@helmond.nl. Bij grote projecten worden aparte e-mailadressen bekendgemaakt.
  • Wij zorgen dat uw e-mail op de juiste afdeling komt en binnen vijf dagen ontvangt u een reactie. Als u een e-mail stuurt naar het algemene e-mailadres, dan wordt er gekeken naar de inhoud van uw mail. Is de inhoud reden om uw verzoek formeel te registreren (in verband met wettelijke procedures en termijnen), dan ontvangt u per post een ontvangstbevestiging met informatie welke dienst uw verzoek behandelt.
  • Over het algemeen worden eenvoudige vragen zo spoedig mogelijk per e-mail of telefoon beantwoord. Meer complexe vragen worden formeel geregistreerd en krijgen dezelfde behandeling als een ingekomen brief. Voor deze categorie vragen geldt weliswaar een formele afdoeningstermijn van zes weken, maar over het algemeen krijgt u eerder antwoord op uw vraag.

Links

Op verschillende plaatsen in deze website wordt toegang geboden tot internetsites die door derden worden onderhouden. De gemeente Helmond is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites en kan ook niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze internetsites.

Copyright

Alle informatie op deze website in welke vorm dan ook (teksten, formulieren, afbeeldingen, kaarten, geluids- en videofragmenten etc.) is eigendom van de gemeente Helmond, behalve als anders is vermeld. U mag de informatie alleen voor eigen gebruik opslaan. Citeren mag uitsluitend met bronvermelding. Niets mag zonder schriftelijke toestemming van de gemeente Helmond worden openbaar worden gemaakt en/of verveelvoudigd.

Het digitaal versturen van (aanvraag)formulieren is handig. Wij wijzen u erop dat e-mailberichten tijdens verzending door anderen kunnen worden gelezen. Hiervoor aanvaarden wij geen aansprakelijkheid.