Nevenfuncties Harrie van Dijk

Wilt u weten wat de wethouder nog meer doet? Dat leest u hieronder.

Bestuurlijke Deelname van Helmond in Netwerkoverleggen & Functies uit hoofde van het wethoudersambt

  • Per 1mei 2019
  • Informele overleggen zijn niet opgenomen
  • Plaatsvervangende lidmaatschappen zijn niet opgenomen

Overzicht:

  • Lid Bestuurlijk Overleg B5 Sociaal
  • Lid Bestuurlijk Overleg B5 Sport
  • Lid/penningmeester Algemeen Bestuur Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Zuidoost
  • Lid/penningmeester Dagelijks Bestuur Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Zuidoost
  • Voorzitter Bestuurlijk overleg VSG (Vereniging Sport en Gemeenten) Zuid-Oost Brabant
  • Lid Platform VSG Zuid (Zeeland, Limburg, Brabant)
Uw Reactie
Uw Reactie