Nevenfuncties Cathalijne Dortmans

Wilt u weten wat de wethouder nog meer doet? Dat leest u hieronder.

 • Per 23 november 2021.
 • Informele overleggen zijn niet opgenomen;
 • Plaatsvervangende lidmaatschappen zijn niet opgenomen;
 • Inkomsten worden na afloop van het kalenderjaar toegevoegd.

Overzicht functies uit hoofde van het wethouderschap

 • Voorzitter VNG Commissie Zorg, Jeugd en Onderwijs en lid bestuur VNG
 • Voorzitter Bestuurlijk Platform ‘Een tien voor de Jeugd’, regionale inkoopsamenwerking met 11 gemeenten
 • Voorzitter Commissie Huiselijk Geweld en Kindermishandeling
 • Voorzitter Dagelijks en Algemeen Bestuur GGD Brabant Zuid-Oost
 • Plaatsvervangend voorzitter Regionale stuurgroep Vroegtijdig Schoolverlaten/Jongeren in een kwetsbare positie
 • Lid Regionale stuurgroep STORM Zuid-Oost
 • Lid Platform Sociale Cohesie gemeente Helmond

Nevenfuncties

 • Lid Raad van Toezicht van Jeugdformaat.
Uw Reactie
Uw Reactie