Cv Cathalijne Dortmans

Hier vindt u meer informatie over de opleiding(en) en banen van de wethouder.

Algemene gegevens

 • Naam: Cathalijne Dortmans
 • Geboortedatum: 16 mei 1973
 • Geboorteplaats: Someren

Opleiding

 • Middelbare school: St. Willibrord Gymnasium, Deurne
 • Vervolgopleiding(en):
  • Bachelor diploma Politieke Wetenschap, Universiteit Leiden (2005)
  • Doctoraal diploma Engelse Taal- en Letterkunde, Katholieke Universiteit Nijmegen (1998)

Loopbaan

Politieke loopbaan

 • Lid GroenLinks 2002-2012, 2018

Beroepsmatige loopbaan

 • Raad voor Volksgezondheid en Samenleving, directeur/algemeen secretaris (2017-mei 2018)
 • Algemene Bestuursdienst, interim-manager/interim-adviseur, Interimpool (2016-2017)
 • Provincie Noord-Brabant, Statengriffier (2011-2016)
 • Tweede Kamer der Staten-Generaal, commissiegriffier (2008-2011)
 • Ministerie van Algemene Zaken, adviseur Kabinet Minister-President (2004-2008)
 • Ministerie van Financiën, adviseur bureau Secretaris-Generaal (2001-2004)
Uw Reactie
Uw Reactie