Nevenfuncties Erik de Vries

Wilt u weten wat de wethouder nog meer doet? Dat leest u hieronder.

Bestuurlijke Deelname van Helmond in Netwerkoverleggen & Functies uit hoofde van het wethoudersambt

  • Per 15 juni 2022
  • Informele overleggen zijn niet opgenomen
  • Plaatsvervangende lidmaatschappen zijn niet opgenomen

Overzicht:

  • Lid Bestuurlijk overleg B5 Sociaal
  • Voorzitter Algemeen Bestuur GR Senzer
  • Voorzitter Dagelijks Bestuur GR Senzer
  • Lid Portefeuillehoudersoverleg Sociale Zaken de Peel
  • Lid VNG-commissie Participatie, Schuldhulpverlening en Integratie
  • Voorzitter Marktadviescommissie
Uw Reactie
Uw Reactie