Cv Erik de Vries

Hier vindt u meer informatie over de opleiding(en) en banen van de wethouder.

Algemene gegevens

  • Naam: Erik de Vries
  • Geboortedatum: 11 mei 1979
  • Geboorteplaats: Helmond

Opleiding

Middelbare school: havo, dr. Knippenbergcollege, Helmond
Vervolgopleiding(en): hbo, Maatschappelijk Werk en Dienstverlening

Loopbaan

Politieke loopbaan

  • 2001: lid SP
  • 2006 – 2014: raadslid SP Helmond
  • 2014 – 2018: wethouder mobiliteit, stedelijk beheer en groen, wijken
  • 2018-2022: wethouder Sociale Zaken, Armoedebestrijding, Stedelijk Beheer en Natuur, Centrumontwikkeling
  • 2022-heden: wethouder Sociale Zaken, Armoedebeleid en Centrumontwikkeling

Beroepsmatige loopbaan

  • Maatschappelijk werker Stichting Welzijn Deurne: 2001 – 2006
  • Fractiemedewerker SP in de Tweede Kamer: 2006 – 2014
Uw Reactie
Uw Reactie