Verklaring van huwelijksbevoegdheid of ongehuwdverklaring aanvragen

Voor een huwelijk in het buitenland hebt u soms een verklaring van huwelijksbevoegdheid nodig. Het kan ook zijn dat de buitenlandse autoriteiten vragen om een ongehuwdverklaring. Op deze pagina leest u hier meer informatie over.

Verklaring van huwelijksbevoegdheid

Een verklaring van huwelijksbevoegdheid is een document waarin staat dat u niet getrouwd bent. En dat u en uw partner volgens de Nederlandse wet met elkaar mogen trouwen.

De verklaring kan nodig zijn als u in het buitenland wilt trouwen. Dit verschilt per land. Informeer daarom altijd bij de autoriteiten van het land waar u wilt trouwen. Zij kunnen u ook vertellen aan welke voorwaarden u nog meer moet voldoen.

De verklaring van huwelijksbevoegdheid is maximaal 6 maanden geldig vanaf de datum van afgifte.

Een verklaring van huwelijksbevoegdheid is in het Nederlands en heeft een toelichting in het Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Portugees, Grieks, Turks en Esperanto.

 • Uw legitimatiebewijs, dat niet mag zijn verlopen.
 • Het legitimatiebewijs van uw partner, dat niet mag zijn verlopen.
 • Uw geboorteakte, als u niet in Nederland bent geboren.
 • De geboorteakte van uw partner, als die niet in Nederland is geboren.
 • Een ongehuwdverklaring (bewijs burgerlijke staat), als u in het buitenland woont. De verklaring vraagt u aan in woonplaats in het buitenland.
 • Een verklaring van ongehuwdverklaring (bewijs burgerlijke staat) van uw partner, als die in het buitenland woont. De verklaring vraagt uw partner aan in zijn/haar woonplaats in het buitenland.
 • Indien u in het buitenland bent gescheiden: Een echtscheidingsakte (of akte van beëindiging van een geregistreerd partnerschap). Deze akte vraagt u aan in het buitenland in de plaats waar u bent gescheiden.
 • Indien u in het buitenland weduwe of weduwnaar bent geworden: Een overlijdensakte van uw vorige partner. Deze akte vraagt u aan in het buitenland in de plaats waar uw vorige partner is overleden.
 • Indien uw partner in het buitenland is gescheiden: Een echtscheidingsakte (of akte van beëindiging van een geregistreerd partnerschap). Deze akte vraagt uw partner aan in het buitenland in de plaats waar hij/zij is gescheiden.
 • Indien uw partner in het buitenland weduwe of weduwnaar is geworden: Een overlijdensakte van zijn/haar vorige partner. Deze akte vraagt uw partner aan in het buitenland in de plaats waar zijn/haar vorige partner is overleden.

Van alle documenten vragen wij u om het origineel in te leveren (of toe te sturen), behalve van de legitimatiebewijzen.

Neem alstublieft ruim van tevoren (ons advies: minstens 5 maanden voor uw huwelijk in het buitenland) telefonisch contact op via 14 0492. Ook kunt u een mail sturen naar: gemeente@helmond.nl. Dan kunnen wij u vertellen welke originele documenten wij nodig hebben. 

U kunt de ongehuwdverklaring ook aanvragen aan de balie in de Stadswinkel. Maak hiervoor eerst een afspraak via 14 0492.

Ongehuwdverklaring (bewijs burgerlijke staat)

Het kan ook zijn dat de buitenlandse autoriteiten vragen om een ongehuwdverklaring. Dat is niet hetzelfde als een verklaring van huwelijksbevoegdheid.

 • Een ongehuwdver­kla­ring geeft in­for­ma­tie over uw bur­ger­lij­ke staat. Er staat dus in dat u niet ge­trouwd bent en geen ge­re­gi­streerd part­ner­schap hebt. Of dat u bent gescheiden. Of dat u weduwe of weduwnaar bent.
 • Een ongehuwdverklaring is een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP).
 • Een verklaring van huwelijksbevoegdheid wordt afgegeven door de ambtenaar van de burgerlijke stand.
 • U moet voor de verklaring van huwelijksbevoegdheid dezelfde do­cu­men­ten in­le­ve­ren als voor een hu­we­lijk in Ne­der­land. De ambtenaar bekijkt of u en uw partner in Ne­der­land met elkaar mogen trou­wen. Zo ja, dan krijgt u een ver­kla­ring van hu­we­lijks­be­voegd­heid.

Aanvragen

U kunt de ongehuwdverklaring ook aanvragen aan de balie in de Stadswinkel. Maak hiervoor eerst een afspraak via 14 0492.

Goed om te weten

 • U kunt de ver­kla­ring van huwelijksbevoegdheid al­leen in Helmond aan­vra­gen als u in Helmond woont. Of als Helmond uw laat­ste woon­plaats in Ne­der­land was.
 • U moet de Ne­der­land­se na­ti­o­na­li­teit heb­ben om de ver­kla­ring van huwelijksbevoegdheid te kun­nen aan­vra­gen. Uw part­ner hoeft niet de Ne­der­land­se na­ti­o­na­li­teit te heb­ben.
 • Woont u niet meer in Nederland? Dan vraagt u de ongehuwdverklaring aan bij de Registratie Niet Ingezetenen (RNI).
 • Onder curatele gesteld? Dan heeft u eerst toestemming nodig van de curator.
 • Documenten uit bepaalde landen moeten een legalisatie of apostille hebben. Voor welke documenten dat geldt, leest u op de website van de Rijksoverheid.
 • Documenten uit het buitenland die niet in het Nederlands, Frans, Duits of Engels zijn opgesteld, moet u eerst in het Nederlands of in het Engels laten vertalen door een beëdigd vertaler.
 • Indien de vertaling in het buitenland is opgemaakt, moet ook de vertaling een legalisatie of apostille hebben. Voor welke documenten dat geldt, leest u op de website van de Rijksoverheid.
 • Bij documenten uit de Europese Unie hoeft u niet zelf een vertaler in te schakelen. U kunt een meertalig modelformulier (MMF) aanvragen bij de ambtenaar in het buitenland die de akte heeft gemaakt.

Hoe lang duurt de aanvraag?

Als uw aanvraag compleet is en de documenten inhoudelijk zijn goedgekeurd, krijgt u de verklaring van huwelijksbevoegdheid binnen 1-2 weken toegestuurd. Of u kunt hem komen ophalen in de Stadswinkel.

Kosten

Een verklaring van huwelijksbevoegdheid kost € 24,60 (tarief 2021). Dit is exclusief portokosten.

Een verklaring van ongehuwdheid (bewijs burgerlijke staat) kost € 10,70 (tarief 2021). Dit is exclusief portokosten.

Meer informatie

Wetgeving

Uw Reactie
Uw Reactie