• Stad
  • Ontdek de plannen voor Helmond Oost: Samen vooruit!

Ontdek de plannen voor Helmond Oost: Samen vooruit!

Met het motto ‘Helmond Oost: samen vooruit!’ presenteren gemeente Helmond en Woonpartners samen met de wijkraad, de nieuwe ruimtelijke visie van Helmond Oost. De wijk wordt, gedurende een periode van 10 tot 15 jaar, op vele fronten aangepakt. Zo komen er op diverse plekken woningen bij. Ook de openbare ruimte krijgt een opknapbeurt. Waar komen de komende 10 tot 15 jaar woningen, groene zones, speelplekken en meer?

De plannen worden de komende jaren achtereenvolgens opgepakt. De uitvoering start na de zomer van 2023 en het is de bedoeling dat omstreeks 2035 de plannen zijn gerealiseerd. Bewoners worden de komende jaren betrokken bij onderdelen uit het plan.

 

Wijkwandeling en informatiemarkt

De wijkwandeling was op 12 juni 2023. De informatiemarkt was op 14 juni 2023 in de Rozenhof. Naast de gemeente en Woonpartners waren ook andere partners aanwezig zoals de taxbus en de wijkraad Helmond Oost. “We vinden het belangrijk dat dit plan niet alleen vóór, maar juist ook ván bewoners is”, zegt wethouder Van den Waardenburg. “Daarom is het belangrijk om niet alleen bij de planvorming samen op te trekken, maar zeker ook bij de uitvoering ervan. En we hebben de zorgen van bewoners gehoord: over afval en over veiligheid. Daar moeten we ook samen mee aan de slag. Want wij kunnen dit niet alleen. Daarom dat we ook andere partners bij de wandeling en inloopbijeenkomst hebben gevraagd”.

Kwaliteitsimpuls voor de wijk

“We gaan de wijk echt een kwaliteitsimpuls geven. De komende jaren gaat de schop de grond in voor een groenere wijk, waar jong en oud zich thuis voelen”, zegt verantwoordelijk wethouder Gaby van den Waardenburg. Bas Sievers, directeur-bestuurder van Woonpartners, vult aan: "Fijn dat we dit samen met de gemeente kunnen doen. We willen onze huurders een thuis bieden, dat is meer dan alleen een huis. Ik ben ervan overtuigd dat we met de uitvoering van deze plannen een grote stap vooruit kunnen zetten."

De plannen zijn gebundeld in de ruimtelijke visie voor de wijk

Deze visie is het afgelopen jaar opgesteld door gemeente Helmond en Woonpartners, met inbreng van bewoners uit de wijk. In deze visie staan de plannen voor de wijk over 15 jaar. Waar gewerkt wordt aan verschillende thema’s: goed wonen, uitnodigende openbare ruimte en waarin ook de zorgen van de bewoners zijn meegenomen. Want goed wonen is niet alleen een mooie woning, maar ook een fijne omgeving. “Uit de diverse wijkgesprekken hoorden we de zorgen van bewoners. Een goede woning is fijn, maar een opgeruimde straat en een veilig gevoel zijn net zo belangrijk. Dat lukt ons niet alleen. Met deze plannen gaan we aan de slag om samen de wijk vooruit te brengen: met bewoners en partners. Want we hebben iedereen hard nodig”, aldus wethouder Van den Waardenburg. De visie komt voort uit het Wijkontwikkelingsplan Helmond Oost. Voor de ontwikkeling van de plannen heeft de Helmondse gemeenteraad 2 miljoen euro gereserveerd.

In 2020 is het wijkontwikkelingsplan (hierna WOP) Helmond Oost vastgesteld met het doel om de wijk vooruit te brengen, tweedeling in de maatschappij te voorkomen en samen met de partners in de wijk een kwaliteitsslag te maken. Op basis hiervan is de voorliggende ruimtelijke visie opgesteld waarin concreet vastgelegd is waar de gemeente Helmond en Woonpartners voor de komende 10 a 15 jaar samen aan gaan werken in de wijk.

Projectgebied

Helmond Oost bestaat uit de drie buurten Straakven, Beisterveld en Beisterveldse broek met daartussen de centrale parkruimtes: Hortensiapark en Sjef de Kimpenpad.

De bewoners hebben inbreng gegeven over hun wijk

Ze hebben hun zorgen geuit en kansen benoemd. Aan de hand van deze bevindingen samen met een (ruimtelijke) analyse van het gebied is het concept en de visie voor de wijk tot stand gekomen.

De ruimtelijke visie Helmond Oost zet in op drie pijlers

  1. het verstevigen van het bestaande raamwerk van groen, water en hoogbouw aan de randen;
  2. de herkenbaarheid van de 3 buurten vergroten en met in iedere buurt een eigen centrale groene plek en een sterk
    (voorzieningen) wijkhart voor heel Helmond Oost. Ook wordt de huidige beweegroute verbeterd en uitgebreid door de hele wijk;
  3. op structuurniveau en ‘acupunctuurniveau’ bebouwing ontwikkelen ter verbetering van de woningvoorraad, sterkere buurtcentra en ruimtelijke leesbaarheid van de wijk, waarbij rekening wordt gehouden met bestaande structuren en verkavelingen.

De bouwstenen uit het wijkontwikkelingsplan zijn samen met de inbreng van bewoners omgezet tot de ruimtelijke visie voor Helmond Oost waarin de verbetering van algehele leefbaarheid en kwalitatieve verdichting centraal staan. De visie bevat concrete ingrepen op vlak van bebouwing, buitenruimte, wegen en sociaal en gezondheid.

De visie bevat specifieke maatregelen om actiepunten op vlak van sociaal en gezondheid in de wijk op korte en middellange termijn aan te pakken. De sociale maatregelingen sluiten aan bij Bouwsteen 2: ‘Uitnodigende Openbare ruimte’, Bouwsteen 3: ‘Sociale cohesie en leefbare buurten’, Bouwsteen 4: ‘Gezondheid bevorderen en Bouwsteen’ 6: ‘Schoon, heel en veilig’. Bekijk de ruimtelijke visie Helmond Oost (PDF, 17,4 MB).

Oud worden in de eigen wijk, kansen voor starters

Onderdeel van de ruimtelijke visie is diverse nieuwbouwplannen in de wijk. De plannen zijn specifiek gericht op mensen die naar een andere woning willen doorstromen binnen de wijk. “Veel mensen willen als ze ouder worden, gelijkvloers gaan wonen”, zegt wethouder Van den Waardenburg daarover. “We vinden het belangrijk dat ze dan in de eigen wijk kunnen blijven. Bovendien laten zij weer woningen achter die ideaal kunnen zijn voor starters en gezinnen. Zo geven we hen ook een betere kans op de woningmarkt én zorgen we ervoor dat de wijk divers blijft qua leeftijdsopbouw.” De plannen zijn nu nog schetsen, maar het is de wens van de gemeente en Woonpartners om deze te realiseren. Ook tijdens de verdere uitwerking van deze plannen worden bewoners geïnformeerd en meegenomen. “Het is belangrijk om in gesprek te blijven”, zegt directeur-bestuurder Bas Sievers hierover. “Want we bouwen niet voor onszelf: juist voor de mensen die zo hard een woning nodig hebben. Dat kan iemand zijn die wil verhuizen omdat hij of zij minder goed kan lopen, of juist voor jonge gezinnen die ook een fijne woning zoeken en graag in de wijk willen blijven”.

Een groene, gezonde en veilige omgeving

Naast het toevoegen van woningen krijgt ook de openbare ruimte een flinke upgrade. Sport- en speelplekken worden verbeterd en vernieuwd, fietsoversteken veiliger gemaakt en straten vergroend. Meer specifiek worden de speelplekken aan het Sjef de Kimpepad-plantsoen verbeterd. Ook komt er een wijkhub met deelauto’s, deelfietsen en (bak)fietsen. “Goed wonen is meer dan alleen een fijne, betaalbare woning”, zegt wethouder Van den Waardenburg daarover. “Je echt thuis voelen in de wijk, in een groene, gezonde en veilige omgeving, is voor ons een rode draad bij het ontwikkelen van deze plannen.”

Samen vooruit!

Samen met Woonpartners willen we ook in het vervolgtraject samen blijven werken met de bewoners van de wijk. Bas Sievers zegt hierover: "De plannen zijn goed, maar we zijn er nog niet. Een wijkontwikkeling gaat niet vanzelf. Daar hebben we iedereen bij nodig: onze bewoners in de wijk en onze partners. Sluit daarom vooral aan bij de inloopbijeenkomst of de wijkwandeling. Zodat we samen in gesprek blijven."

“Het allerbelangrijkste is dat we het echt samen doen”, zegt Jan van Ravensbergen, voorzitter van de wijkraad. “Met de gemeente, de corporatie, maar vooral ook met álle inwoners van de wijk. Want dat is onze belangrijkste drijfveer: dat we alle inwoners van de wijk weten te bereiken en dat we samen kunnen werken aan meer ontmoeting, aan meer sociale cohesie.”

Uw Reactie
Uw Reactie