• Home
  • Verhuizen naar het buitenland

Verhuizen naar het buitenland (emigreren)

Als u naar het buitenland verhuist, moet u dit doorgeven bij de gemeente.

Voorwaarden

U meldt uw emigratie maximaal 5 dagen van tevoren bij de gemeente. Let op! wanneer u de melding doet, wordt u ook direct uitgeschreven. U moet een melding doen als u in een periode van 1 jaar langer dan 8 maanden naar het buitenland gaat. Deze 8 maanden hoeven niet aaneengesloten te zijn.

Als alle gezinsleden van het adres meeverhuizen naar het buitenland, kunt u hieronder online aangifte doen met DigiD. Dit kan gedaan worden door:

  • uzelf, als u 16 jaar of ouder bent
  • door ouder, voogd of verzorger voor minderjarige kinderen
  • samenwonende echtgenoten / geregistreerde partners voor elkaar
  • samenwonende ouders en meerderjarige kinderen voor elkaar

LET OP: Als niet alle gezinsleden van het adres meeverhuizen naar het buitenland, moet u de aangifte persoonlijk aan de balie van het Huis voor de Stad doorgeven. Dit heet verschijningsplicht. U heeft hiervoor een afspraak nodig, langskomen zonder afspraak is niet mogelijk.  Kijk op deze pagina bij 'Contact' voor het maken van een afspraak. Als de aangifte ook voor minderjarige kinderen geldt, moeten zij bij de afspraak aanwezig zijn. Aangifte van vertrek door een gemachtigde is niet mogelijk.

Aanpak

Digitaal doorgeven

U geeft uw emigratie digitaal door via de knop 'online regelen met DigiD'.

Persoonlijk doorgeven

U geeft uw emigratie door aan de balie van het Huis voor de Stad. U kunt niet langskomen zonder afspraak. Kijk hieronder bij 'Contact' voor het maken van een afspraak.

Online regelen

Contact

Kosten

Het doorgeven van emigratie is gratis. Een bewijs van uitschrijving wordt na de verwerking van de aangifte aan u verstrekt.

Heeft u later een bewijs van uitschrijving nodig? Vraag dit aan bij een RNI-gemeente. Deze gemeenten zijn Alkmaar, Almelo, Amsterdam, Breda, Den Haag, Doetinchem, Eindhoven, Groningen, Goes, Heerlen, Leeuwarden, Leiden, Nijmegen, Rotterdam, Terneuzen, Utrecht, Venlo, Westland en Zwolle.

Veel gestelde vragen

Woont u in Nederland, maar wilt u terug naar uw land van herkomst? Dan kunt u mogelijk een remigratie-uitkering krijgen. Dit is een maandelijkse uitkering voor uw levensonderhoud. De hoogte van de remigratie-uitkering hangt af van het land waarnaar u wilt verhuizen en uw gezinssituatie.

Heeft u een andere Nederlandse uitkering? Dan wordt deze van uw remigratie-uitkering afgetrokken.

U komt in aanmerking als u voldoet aan verschillende voorwaarden. U bent in ieder geval 55 jaar of ouder en u heeft minstens 8 jaar legaal in Nederland gewoond. U vindt meer informatie over de remigratie-uitkering en de voorwaarden op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

 

  1. Bezoek de website van de SVB
Uw Reactie
Uw Reactie