Verhuizen

Als u gaat verhuizen, geeft u dit door bij de gemeente waar u gaat wonen. Ook als u in dezelfde gemeente blijft wonen, moet u dit doorgeven. U kunt een verhuizing maximaal 28 dagen voor de verhuizing tot 5 dagen na de verhuizing doorgeven. Geeft u de verhuizing later door, dan schrijven we u in op de datum waarop wij uw verhuizing ontvangen. Het doorgeven van een verhuizing is gratis.

Verhuist u naar Helmond vanuit het buitenland? Kijk dan op de pagina Eerste inschrijving in Nederland wat u moet doen.

Vertrekt u naar het buitenland? Kijk dan op de pagina Verhuizen naar het buitenland (emigreren).

Voorwaarden

De voorwaarden voor het doorgeven van een verhuizing zijn onder andere: 

 • U bent 16 jaar of ouder.
 • U heeft toestemming van de bewoner als u bij iemand intrekt.
 • De verhuizing wordt doorgegeven door:
  • uzelf
  • een ouder, voogd of verzorger
  • samenwonende echtgenoten of geregistreerde partners voor elkaar (als zij samen naar het nieuwe adres verhuizen)
  • samenwonende ouders en meerderjarige kinderen (18+) voor elkaar (als zij samen naar het nieuwe adres verhuizen)
  • een wettelijke vertegenwoordiger
  • een meerderjarige met schriftelijke toestemming

Aanpak

U geeft uw verhuizing digitaal door via knop 'online regelen met DigiD'.

Wij beoordelen een digitale aanvraag de eerstvolgende werkdag. Een paar dagen na de opgegeven verhuisdatum ontvangt u een schriftelijke bevestiging op uw nieuwe adres. Wat is de verhuisdatum? De datum die u op de aangifte als verhuisdatum vermeldt, geldt als de datum van verhuizing. Geeft u de verhuizing pas ná vijf dagen door? Dan wordt de aangiftedatum als verhuisdatum vastgelegd. 

 
Wij verwerken uw verhuizing binnen vijf werkdagen na de door u opgegeven verhuisdatum.

Lukt of kan online doorgeven van uw verhuizing niet? Neem contact met ons op via 14 0492 (plaats géén kengetal voor het nummer) voor hulp of het maken van een afspraak bij de Stadswinkel.U kunt niet langskomen zonder afspraak.

Gaat u bij iemand inwonen?

Dan is instemming van de hoofdbewoner nodig. U regelt de instemming online met DigiD. De hoofdbewoner logt in met DigiD tijdens uw verhuisaangifte. Wanneer de hoofdbewoner niet inlogt, sturen wij u het formulier digitaal toe wanneer wij de verhuizing in behandeling nemen. Bij vragen kunt u contact opnemen met ons klant contact centrum via 14 0492.

Gaat u verhuizen naar een nieuwbouwwoning?

Meld dat uw woning gereed is. U kunt dat doen bij de toezichthouder bouw. Indien de woning niet gereed gemeld is kunnen wij de aangifte van de verhuizing niet verwerken.

Vertrekt u naar het buitenland of komt u vanuit het buitenland in Nederland wonen?

Kijk dan voor meer informatie op de pagina's Verhuizen naar het buitenland (emigreren) en Eerste inschrijving in Nederland.

Vragen wij u om aanvullende documenten op te sturen?

Dan kunt u deze mailen naar gemeente@helmond.nl onder vermelding van het zaaknummer. 

Aan wie geven wij uw verhuizing door?

Wij informeren de volgende instanties nadat uw verhuizing bij ons is verwerkt:

 • Belastingdienst;
 • Centraal Administratiekantoor (CAK);
 • Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO);
 • Pensioenfondsen;
 • Rijksdienst voor het wegverkeer (RDW);
 • Sociale Verzekeringsbank (SVB);
 • Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV);
 • Zorgverzekeraars.
Online regelen

Kosten

Het doorgeven van een verhuizing is gratis.

Veel gestelde vragen

De gemeente informeert de volgende instanties automatisch over uw verhuizing:

 • Belastingdienst
 • Centraal Administratiekantoor (CAK)
 • Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)
 • Pensioenfondsen
 • RDW
 • Sociale Verzekeringsbank (SVB)
 • Zorgverzekeraars

Overige instanties moet u zelf nog even informeren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan UWV, GGD en ziekenhuizen.

Gerelateerde producten

Uw Reactie
Uw Reactie