• Home
 • Uitkering voor oudere gestopte ondernemers

Uitkering voor oudere gestopte ondernemers (IOAZ)

IOAZ staat voor inkomensvoorziening oudere en arbeidsongeschikte zelfstandigen. De IOAZ-uitkering vult het inkomen aan van zelfstandige ondernemers die stoppen met hun bedrijf.

Hoe hoog uw IOAZ-uitkering wordt, hangt af van:

 • uw inkomen
 • het inkomen van uw partner
 • uw eigen vermogen
 • het pensioen dat u via een bedrijfspensioen heeft opgebouwd

Als u met meer mensen in huis woont is uw uitkering lager. U kunt dan de kosten voor levensonderhoud namelijk delen. Dit geldt niet voor thuiswonende kinderen jonger dan 21 jaar, studenten en huurders.

Gedeeltelijk arbeidsongeschikte zelfstandigen komen soms ook in aanmerking voor de IOAZ-uitkering.

Voorwaarden

De voorwaarden voor de IOAZ-uitkering zijn:

 • U bent 55 jaar of ouder, maar u heeft nog niet de AOW-leeftijd bereikt.
 • U stopt uiterlijk 1,5 jaar na de aanvraag van de IOAZ-uitkering met uw onderneming.
 • Uw bedrijf voldeed elk jaar aan het urencriterium van de Belastingdienst.
 • De winst van uw bedrijf was de laatste 3 jaar lager dan € 28.957 bruto per jaar. 
 • U verwacht dat uw inkomen in de toekomst lager wordt dan € 33.212 bruto per jaar.
 • U werkte:
  • minstens 10 jaar als zelfstandige in Nederland, of
  • de laatste 3 jaar als zelfstandige en daarvoor 7 jaar in loondienst in Nederland.

(Bedragen 2024)

Als u in aanmerking komt voor een IOAZ-uitkering, moet u zich houden aan enkele regels. Heeft u een partner die nog niet de AOW-leeftijd heeft bereikt? Dan gelden de regels ook voor uw partner. De regels zijn:

 • u heeft sollicitatieplicht
 • u moet aangeboden werk accepteren
 • u moet wijzigingen in uw persoonlijke situatie doorgeven aan de sociale dienst van de gemeente

Aanpak

Doe uw aanvraag maximaal 1,5 jaar voordat u stopt met uw bedrijf. De uitkering krijgt u vanaf de datum dat u stopt.

Zo vraagt u de IOAZ-uitkering aan:

 • Neem contact op met de gemeente.
 • U heeft nodig:
  • uw geldige identiteitsbewijs
  • een bewijs van uw woonsituatie
  • bankafschriften van de afgelopen periode
  • uw boekhouding van de laatste 3 jaar

Het is belangrijk dat u uw aanvraag instuurt vóórdat het bedrijf is beëindigd. Daarna kunt u geen IOAZ-uitkering meer aanvragen. Wij adviseren u vooraf via telefoonnummer 14 0492 contact op te nemen om een afspraak in te plannen. Zo kunnen wij u op maat bij uw aanvraag helpen.

Termijn

Wij streven ernaar om uw aanvraag binnen 2 maanden af te ronden.

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Veel gestelde vragen

Ja, iedereen met een uitkering van de gemeente krijgt een jaaropgave. Daarin staat hoeveel premie en belasting u heeft afgedragen. U gebruikt uw jaaropgave bijvoorbeeld voor uw belastingaangifte.

U krijgt de jaaropgave automatisch. Bewaar de jaaropgave goed: u krijgt geen tweede.

Uw Reactie
Uw Reactie