• Inwoner
  • Uitkering voor oudere en arbeidsongeschikte werklozen

Uitkering voor oudere en arbeidsongeschikte werklozen (IOAW)

IOAW staat voor inkomensvoorziening oudere en/of arbeidsongeschikte werklozen. De IOAW-uitkering vult uw inkomen aan als u 50 jaar of ouder en werkloos bent.

Hoe hoog uw IOAW-uitkering wordt, hangt af van:

  • uw inkomen
  • het inkomen van uw partner

Lees hier op de website van de Rijksoverheid meer over de hoogte van uw IOAW-uitkering. De IOAW-uitkering wordt aan het eind van elke maand uitbetaald.

Voorwaarden

De voorwaarden voor de IOAW-uitkering zijn:

Daarnaast geldt 1 van de volgende voorwaarden voor u:

  1. U was 50 jaar of ouder toen u werkloos werd. U heeft nog niet de AOW-leeftijd. U kreeg langer dan 3 maanden een WW-uitkering.
  2. U was 50 jaar of ouder toen u recht op een WGA-uitkering kreeg. U bent herkeurd en bent voor minder dan 35% arbeidsongeschikt. Hierdoor is de WGA-uitkering gestopt.
  3. U bent gedeeltelijk arbeidsongeschikt (minder dan 80%). En u had op 28 december 2005, voor de komst van de WIA, een IOAW-uitkering.

Aanpak

Zo vraagt u een IOAW-uitkering aan:

Online regelen met DigiD

Formulieren

Termijn

Het kan een aantal weken duren voor de eerste uitbetaling. Komt u hierdoor in geldnood? Dan kunt u een voorschot vragen. Neem hiervoor contact op met de gemeente.

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Veel gestelde vragen

Ja, iedereen met een uitkering van de gemeente krijgt een jaaropgave. Daarin staat hoeveel premie en belasting u heeft afgedragen. U gebruikt uw jaaropgave bijvoorbeeld voor uw belastingaangifte.

U krijgt de jaaropgave automatisch. Bewaar de jaaropgave goed: u krijgt geen tweede.

Bij de IOAW wordt niet naar uw vermogen wordt gekeken. U mag uw opgespaarde geld, uw eigen huis of uw boot gewoon houden. Bij een bijstandsuitkering telt uw vermogen wel mee.

Woont u niet alleen? Er wordt dan wel naar het inkomen van uw partner en het aantal personen in uw huishouden gekeken.

Uw Reactie
Uw Reactie