Toeristenbelasting betalen

Ondernemers die een plek hebben waar toeristen kunnen overnachten, zoals een camping of hotel, moeten toeristenbelasting betalen. U mag de toeristenbelasting aan de gast doorrekenen. U moet hiervoor het aantal gasten en overnachtingen registreren. U vermeldt de toeristenbelasting apart op de factuur.

De opbrengsten van de toeristenbelasting worden gebruikt voor het versterken van de toeristisch-recreatieve sector.

Voorwaarden

De voorwaarden voor het betalen van toeristenbelasting zijn onder andere:

  • Uw gasten betalen voor de overnachting.
  • De gast staat niet in de basisregistratie personen (BRP) van deze gemeente ingeschreven.

Aanpak

Als ondernemer, die toeristen laat overnachten in zijn accommodatie,  houdt u een register bij van de gasten die bij u overnachten. De gemeente verstuurt twee keer per jaar een aangiftebiljet, waarop u kunt aangeven hoeveel overnachtingen u geregistreerd hebt in de betreffende periode. Dit gebruikt de gemeente als uitgangspunt voor de aanslag toeristenbelasting. De gemeente voert hierop controles uit.

U betaalt de toeristenbelasting aan de gemeente. U mag dit bedrag aan de gast doorberekenen.

Kosten

Het standaardtarief voor een overnachting bedraagt € 1,50 per overnachting per persoon (tarief 2024). Voor een overnachting op een camping is dit per persoon €1,00 per persoon (tarief 2024).

Bezwaar en beroep

U kunt binnen 6 weken na de aanslag bezwaar indienen bij de gemeente. Bent u het daarna niet eens met de beslissing op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Uw Reactie
Uw Reactie