• Ondernemer
  • Subsidie voor vrijwilligersorganisaties sociaal domein

Subsidie voor vrijwilligersorganisaties sociaal domein

Instellingen en organisaties die zich inzetten voor anderen en de samenleving kunnen subsidie aanvragen bij de gemeente. De subsidieregeling voor vrijwilligersorganisaties sociaal domein ondersteunt maatschappelijke projecten en activiteiten. Zo kunt u bijvoorbeeld subsidie krijgen als u voorzieningen biedt waarmee mensen langer zelfstandig kunnen functioneren. Of als u mensen helpt om beter mee te doen in de samenleving.

De deadline voor de subsidieaanvraag voor vrijwilligersorganisaties voor de komende subsidiejaren is:

  • 2024: 1 augustus 2023
  • 2025: 1 augustus 2024

Te late aanvragen worden niet meer in behandeling genomen.

Voorwaarden

Aanpak

U vraagt de subsidie aan bij de gemeente. De gemeente bepaalt aan de hand van de nadere regels of u een subsidie krijgt. U kunt een subsidie aanvragen voor het volgende kalenderjaar.

Vrijwilligersorganisaties kunnen het digitale aanvraagformulier invullen via onderstaande knop 'online regelen' en het digitale aanvraagformulier invullen dat voor hen van toepassing is.

  • Houdt u er wel rekening mee dat u in deze nieuwe versie niet tussentijds kunt opslaan.
  • Na het invullen en verzenden van uw aanvraag kunt u eventuele aanvullingen toevoegen via gemeente@helmond.nl onder vermelding van uw gekregen zaaknummer en de naam van u organisatie.
Online regelen

Termijn

U ontvangt voor het eind van het jaar schriftelijk/digitaal bericht. In de beschikking staat of het college u subsidie toekent of niet.

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Uw Reactie
Uw Reactie