• Ondernemer
  • Subsidie voor sportactiviteiten aanvragen

Subsidie voor sportactiviteiten aanvragen

De gemeente kan een eenmalige bijdrage geven aan stichtingen en sportverenigingen die een sportactiviteit organiseren. Zet uw organisatie zich bijvoorbeeld in voor jeugdsport, bewegen voor ouderen of mensen met een handicap? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een sportstimuleringssubside. 

Let op: vraag de subsidie ten minste 2 maanden van tevoren aan. Anders kunnen wij uw aanvraag niet in behandeling nemen.

Voorwaarden

  • De activiteit heeft sportstimulering als doel.
  • U vraagt de subsidie ten minste 2 maanden voor de start van de activiteit aan.
  • Ook niet-leden van de vereniging kunnen meedoen aan de activiteit.
  • Een deskundige leiding voert de activiteit uit.
  • De subsidie dekt maximaal 50% van de kosten, met een maximum van €2000,- per activiteit.
  • De subsidie dekt maximaal 75% van de kosten, met een maximum van €5000,- als een (sport)vereniging in samenwerking met andere organisaties (sportaanbieders, gezondheidsinstellingen) sportstimuleringsprojecten opzet.
  • Reiskosten, consumpties, entertainment en financiële vergoedingen voor vrijwilligers worden niet gesubsidieerd.
  • Activiteiten voor de jeugd tot 18 jaar, ouderen en gehandicapten hebben onze voorkeur bij een eventuele subsidietoekenning.

Aanpak

U vraagt de sportstimulering digitaal aan bij de gemeente via de knop 'Online regelen'. Stuur ook de begroting van de activiteit mee met uw aanvraag. Wij hebben deze nodig voor de behandeling.

Online regelen

Termijn

Na advisering van team Sport neemt het college van burgemeester en wethouders een beslissing over uw aanvraag. 

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Adressen

Maatschappelijke Ontwikkeling en Dienstverlening, team Sport Postbus 950 5700 AZ Helmond Maatschappelijke Ontwikkeling en Dienstverlening, team Sport
Uw Reactie
Uw Reactie