• Home
 • Subsidie voor een monument aanvragen

Subsidie voor een monument aanvragen

Heeft u een gemeentelijk monument? Dan kunt u bij de gemeente een subsidie aanvragen voor een bijdrage in de kosten van onderhoud aan uw monument. Dit kan 1 keer per 5 jaar.

Wat we verstaan onder onderhoud kunt u lezen in de nadere regels subsidie onderhoud gemeentelijke monumenten (zie 'wetgeving'). Hierin zijn ook de criteria, voorwaarden en termijnen opgenomen.

Bezit u een rijksmonument? Voor instandhouding van rijksmonumenten heeft de Rijksoverheid diverse subsidieregelingen. Ook heeft het Nationaal Restauratiefonds speciaal voor eigenaren van monumenten gunstige financieringsmogelijkheden die kunnen helpen bij het restaureren en onderhouden van uw monument. Meer hierover vindt u onder 'meer informatie'.

Aanpak

U kunt een onderhoudssubsidie aanvragen als u een gemeentelijk monument bezit.

Meer informatie hierover leest u hier: Nadere regels subsidie onderhoud gemeentelijke monumenten Helmond 2009. U kunt uw subsidieaanvraag via e-mail sturen naar gemeente@helmond.nl

Bezit u een rijksmonument? Hiervoor heeft de rijksoverheid diverse subsidieregelingen. Kijk voor meer informatie op Subsidieregeling instandhouding monumenten en op de website van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Lening

Een lening voor monumenten vraag u aan bij het Nationaal Restauratiefonds. Er zijn verschillende leningen: 

 • Cultuurfonds-hypotheek: Hiermee financiert u de restauratie.
 • Monumenten-hypotheek: Hiermee financiert u de restauratie, aankoop of aanvullende kosten.
 • Gecombineerde lening: Hiermee financiert u de restauratie en het energiezuiniger maken van een monument.
 • Restauratiefonds-hypotheek: Hiermee financiert u de restauratie.

Hieronder is per monument soort aangegeven welke lening u kunt gebruiken.

• Gemeentelijk monument:

 • Cultuurfondshypotheek
 • Monumentenhypotheek
 • Gecombineerde lening

• Rijksmonument:

 • Restauratiefonds
 • Monumentenhypotheek
 • Gecombineerde lening

 Kunt u de documenten op deze pagina niet goed lezen? Klik dan hier om een toegankelijk document aan te vragen.

Uw Reactie
Uw Reactie