Subsidie voor amateurkunst

De gemeente geeft subsidie aan stichtingen, verenigingen en belangengroepen die de amateurkunst stimuleren. De gemeente bepaalt wie ervoor in aanmerking komt en op welke manier de subsidie wordt gegeven.

Het gaat hierbij om instrumentale of vocale muziekbeoefening, (volks)dans, gilden, cultuurhistorie en overige culturele en recreatieve activiteiten.

Voorwaarden

  • Uw aanvraag voldoet aan de subsidiegrondslagen vrijwilligersorganisaties VLN - versterken lokale netwerken 2023.
  •  

Alleen organisaties of belangengroepen zonder winstoogmerk kunnen subsidie krijgen.

  • Er is een minimum aantal actieve leden bij de vereniging aangesloten dat contributie betaalt.
  • Indien het een ledensubsidie betreft dan de peildatum voor het aantal leden 31 december 2021.
  • 75% van de actieve leden woont in Helmond.
  • Er is een artistiek leider die voldoet aan een erkend opleidingsniveau.
  • De vereniging is statutair en feitelijk gevestigd in Helmond.
  • Tenminste één keer per jaar geeft de vereniging een openbare uitvoering in Helmond.

Aanpak

U kunt het digitale aanvraagformulier invullen via onderstaande knop 'online regelen'. Voor een basissubsidie doet u dit vóór 1 augustus 2022 voorafgaand aan het subsidiejaar. We hebben de volgende gegevens nodig:

  • een activiteitenoverzicht
  • een begrotingsoverzicht
Online regelen

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Uw Reactie
Uw Reactie