Subsidie aanvragen voor jeugdsport

De jeugdledensubsidie is bedoeld voor extra activiteiten van sportverenigingen. Deze activiteiten stimuleren dat aangesloten jeugdleden blijven sporten in verenigingsverband.

U kunt subsidie aanvragen voor:

  • activiteiten die te maken hebben met de sport zelf. Denk hierbij aan toernooien, trainingen en materiaal aanschaffen;
  • activiteiten die te maken hebben met jeugdleden behouden, zoals een jeugdkamp, seizoensluiting of een Sinterklaasviering.

Hoeveel subsidie u krijgt, hangt af van de activiteit.

De deadline voor de subsidieaanvraag voor 2023 is 1 augustus 2022. Aanvragen die later worden ingediend, worden normaal gesproken geweigerd.

Voorwaarden

  • De sportvereniging is aangesloten bij een sportbond.
  • De vereniging staat ingeschreven als sportvereniging in het verenigingsregister van de Kamer van Koophandel.
  • De jeugdleden zijn op de peildatum van 1 januari 2022 minimaal 4 jaar en maximaal 18 jaar oud.
  • Minimaal 75% van de leden is jeugd en woont in Helmond.
  • Als het jeugdledenpercentage tussen de 50% en 75% ligt, kunt u ook subsidie krijgen. De gemeente bepaalt de hoogte van de subsidie op basis van de jeugdleden die in Helmond wonen.

Het kan voorkomen dat de verschillende aanvragers bij elkaar meer subsidie aanvragen dan er beschikbaar is. In dat geval gebruikt de gemeente de volgende criteria:

  • De aanvraag voldoet aan de resultaatopdracht die het college aan de aanvrager heeft gegeven.
  • De aanvraag sluit aan bij de lokale prioriteiten uit de programmabegroting, het meerjarenontwikkelingsprogramma en het collegeprogramma.
  • Er wordt gekeken naar de kwaliteit van de aanvraag en de sportvereniging. Denk aan het plan van aanpak, de visie en samenwerking met andere organisaties.

Aanpak

U vraagt jeugdledensubsidie voor sport aan bij de gemeente. Vrijwilligersorganisaties kunnen via onderstaande knop 'online regelen' het digitale aanvraagformulier invullen dat voor hen van toepassing is.

Online regelen

Termijn

In de maand december krijgt u bericht van het college van burgemeester en wethouders of zij besloten heeft uw aanvraag toe te kennen of niet.

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Gerelateerde producten

Uw Reactie
Uw Reactie