Reclame aanbrengen aan pand

Wilt u reclameobjecten plaatsen of aan uw pand ophangen, dan is het mogelijk dat u daarvoor een omgevingsvergunning moet aanvragen. Bij grotere reclameobjecten heeft u soms ook nog een omgevingsvergunning om te bouwen nodig.

Soms moet u over een reclameobject reclamebelasting of precariobelasting betalen. Meer informatie vindt u via de linkjes onderaan deze pagina.

Voorwaarden

Veelvoorkomende reclames van beperkte omvang kunnen vaak zonder reclamevergunning geplaatst worden. In de 'Infographic regels handelsreclame' is op een overzichtelijke wijze samengevat of een reclamevergunning nodig is of niet. In de 'Reclamerichtlijnen welstandsnota Helmond' vindt u de criteria om voor een vergunning in aanmerking te komen.

U moet een omgevingsvergunning aanvragen voor het aanbrengen van reclame als het gaat om:

  • een groot reclamebord
  • bewegende reclame
  • lichtreclame
  • reclame in het centrum
  • reclame voor langere tijd

Aanpak

U vraagt de omgevingsvergunning digitaal aan bij het Omgevingsloket online via onderstaande knop 'online regelen met DigiD'. Doe de vergunningcheck. U ziet of u een vergunning nodig heeft. U kunt de vergunning meteen aanvragen. U kunt daar ook een aanvraagformulier uitprinten en een schriftelijke aanvraag doen. Stuur in dat geval 2 exemplaren van het aanvraagformulier en de bijlagen naar onderstaand postadres.

U heeft verder nodig:

  • Een situatietekening op schaal 1:500 of 1:1000;
  • Tekening(en) of afbeelding(en) op schaal van de reclame(s);
  • Tekening(en) met gevelaanzichten waarop u het volgende aangeeft: de hoofdmaten, de kleuren, de materialen, de aard van de reclame, de samenstelling en de bevestigingswijze van de reclame;
  • Een duidelijke foto of tekening van het vastgoed (onroerende zaak). Hierop geeft u aan waar u de reclame wilt plaatsen en de aangrenzende huizen of percelen.

Als u de vergunning schriftelijk aanvraagt, hebben wij van iedere bijlage 2 exemplaren nodig.

Online regelen

Termijn

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Adressen

Team Vergunningen Postbus 950 5700 AZ Helmond Team Vergunningen

Gerelateerde producten

Uw Reactie
Uw Reactie