Melding sociale overlast

Heeft u overlast van buren, jongeren of drugs- en alcoholgebruik in de buurt? Bent u bezorgd om een kind, volwassene of een vereenzaamde of verwarde buurtbewoner? U kunt dit melden bij de gemeente.

De gemeente bespreekt, in overleg met u, de melding met instanties. Denk hierbij aan politie, woningbouwvereniging, maatschappelijk werk, jongerenwerk en verslavingszorg.

Bij acute overlast waarbij de inzet van politie nodig is, belt u de politie via 0900 8844. Als u informatie heeft over huiselijk geweld in uw omgeving, meldt u dit bij de politie of Meld Misdaad Anoniem.

Buurtbemiddeling

Buurtbemiddeling Helmond is voor inwoners van Helmond die een betere verstandhouding willen hebben met hun buren. Buurtbemiddeling is gratis en vrijwillig, maar niet vrijblijvend. U denkt zelf mee over mogelijke oplossingen en werkt hieraan mee. U kunt contact opnemen met Buurtbemiddeling via tel. (0492) 59 8989 of e-mail: buurtbemiddeling@levgroep.nl

Burenrechter

Heeft u een conflict met uw buren waar u ondanks de hulp van bijvoorbeeld buurtbemiddeling, uw verhuurder, de politie of een mediator niet uitkomt? Dan kunt u samen met uw buren uw zaak via een bemiddelaar voorleggen aan de Burenrechter.

Lees hier meer informatie over de burenrechter

Aanpak

U doet digitaal een melding via onderstaande knop 'online regelen'. Als u uw contactgegevens achterlaat, kunnen we met u overleggen over de behandeling van uw melding. Uw gegevens en uw melding worden uiteraard vertrouwelijk behandeld.

U kunt ook telefonisch een melding doen bij de Stadswinkel via telefoonnummer 14 0492.

Online regelen
Uw Reactie
Uw Reactie