Marktgeld

Als u een vergunning of een abonnement voor een marktstandplaats heeft, betaalt u belasting. De gemeente heft marktgeld voor het gebruik van gemeentegrond en het te koop aanbieden van goederen.

Aanpak

Abonnementhouders ontvangen elk kwartaal een belastingaanslag. Het marktgeld moet binnen 1 maand na dagtekening van het aanslagbiljet zijn betaald. U kunt de gemeente ook machtigen voor automatische incasso. Gebruik hiervoor het 'aanvraagformulier machtiging marktgeld'. Wij incasseren het bedrag dan in één termijn automatisch van uw bankrekening. 

Marktgeld voor een standplaats moet u betalen op het moment dat het gebruik of de vergunning van de standplaats ingaat.

Als u de gemeentelijke belastingaanslag digitaal wilt ontvangen, kunt u zich aanmelden bij MijnOverheid. Hiervoor heeft u een DigiD-inlogcode nodig. 

Formulieren

Kosten

Hoeveel u betaalt, hangt af van de oppervlakte van uw marktstandplaats. Deze oppervlakte vindt u terug in uw abonnement. U vindt de tarieventabel voor marktgeld in de Verordening Marktgeld Helmond.

Adressen

Team Financieel Beheer en Belastingen Postbus 950 5700 AZ Helmond Team Financieel Beheer en Belastingen

Gerelateerde producten

Uw Reactie
Uw Reactie