Loterij organiseren

Bij een loterij kopen deelnemers loten. Ieder lot heeft een unieke cijfer- of lettercombinatie. Bij de trekking kunnen deelnemers prijzen winnen. De organisatie bepaalt willekeurig welke prijs op welk lot valt. Voor het organiseren van een loterij heeft u een vergunning nodig.

Voorwaarden

De voorwaarden voor het organiseren van een loterij zijn onder andere:

  • De opbrengst is bestemd voor een goed doel.
  • Minstens 40% van de opbrengst gaat naar dat goede doel.
  • Uiterlijk 3 maanden na de trekking levert u een financieel verslag in bij de gemeente of bij de Kansspelautoriteit, afhankelijk van wie de vergunning verleende.

Aanpak

Zo vraagt u een vergunning aan voor het organiseren van een loterij:

U vraagt de vergunning minimaal 8 weken van tevoren schriftelijk aan bij het college van burgemeester en wethouders. Stuur het aanvraagformulier op naar onderstaand postadres.

Na afloop van de loterij maakt u een kort verslag. Gebruik hiervoor het verslagformulier. Stuur dit ingevulde formulier binnen 14 dagen naar onderstaand postadres.

Formulieren

Kosten

De aanvraag van een loterijvergunning kost €79,- (tarief 2024).

Termijn

U ontvangt binnen 6 weken bericht. 

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Adressen

College van Burgemeester en Wethouders Postbus 950 5700 AZ Helmond College van Burgemeester en Wethouders

Gerelateerde producten

Uw Reactie
Uw Reactie