Kamperen

Kamperen mag in Nederland alleen op campings of terreinen die daarvoor bestemd zijn. Wilt u buiten een terrein kamperen? Vraag dan een ontheffing aan bij de gemeente.

U kunt hierbij denken aan:

  • Kamperen in het kader van het bijwonen een evenement (bijvoorbeeld als onderdeel van een popconcert of sportevenement).
  • Kamperen door groepen in besloten kring (bijvoorbeeld een scoutingvereniging die met haar leden voor korte tijd in het bos een tentenkamp wil opslaan).

Voorwaarden

U heeft ook toestemming nodig van de eigenaar of beheerder van het terrein. Wilt u kamperen op openbaar groen of een andere locatie waarvan de gemeente eigenaar is? Dan moet de gemeente hiervoor toestemming geven. 

Aanpak

Voor de aanvraag van een kampeerontheffing maakt u gebruik van één van de aanvraagformulieren. Aanvragen stuurt u per e-mail of per post naar team Vergunningen van de gemeente. Gebruik hiervoor onderstaande adresgegevens.

Als het kamperen verbonden is aan een evenement, dan heeft u hier in principe een evenementenvergunning van de burgemeester voor nodig. Gaat het om een klein evenement, dan is een melding voldoende. Zie voor meer informatie het product 'Evenement organiseren' (onderaan de pagina).

Formulieren

Contact

Heeft u vragen? Neem dan contact op met Team Vergunningen via onderstaande contactgegevens.

Kosten

De aanvraag van een ontheffing voor kamperen kost €29,50 (tarief 2024).

Termijn

De gemeente beoordeelt of de locatie geschikt is om te kamperen. Denk bijvoorbeeld aan overlast, (brand)veiligheid en bescherming van natuur en landschap.

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Adressen

Team Vergunningen Weg op den Heuvel 35 5701 NV Helmond Postbus 950 5700 AZ Helmond 14 0492 Team Vergunningen
Uw Reactie
Uw Reactie