• Home
 • Hergebruik van overheidsinformatie aanvragen

Hergebruik van overheidsinformatie aanvragen

Informatie die de gemeente maakt, mag u soms opnieuw gebruiken. Bijvoorbeeld plattegronden of resultaten van een onderzoek. Dit heet hergebruik van overheidsinformatie. U mag de informatie commercieel of niet-commercieel gebruiken.

Voorwaarden

U kunt hergebruik van informatie aanvragen onder de volgende voorwaarden:

 • De informatie is openbaar op grond van de wet.
 • Het is informatie waarvan de gemeente de rechten heeft (bijvoorbeeld over de locatie van invalideparkeerplaatsen).
 • Het is geen informatie van onderwijs- en onderzoeksinstellingen.
 • De informatie bevat geen openbare persoonsgegevens die niet voor hergebruik bedoeld zijn (bijvoorbeeld informatie over personen die in registers zijn opgenomen).
 • De informatie kan van musea en bibliotheken komen, maar niet van andere culturele instellingen.
 • Het gaat niet om gedeelten van documenten die alleen logo’s, wapens of medailles bevatten.

Aanpak

Iedereen mag bij de gemeente een verzoek om hergebruik van overheidsinformatie aanvragen.

Zo vraagt u hergebruik van overheidsinformatie aan:

 • Neem contact op met de gemeente.
 • Geef door:
  • waarover u informatie wilt hebben
  • welke documenten u opnieuw wilt gebruiken
  • hoe u de informatie wilt ontvangen

Als de gemeente met uw verzoek instemt, ontvangt u de informatie zo snel mogelijk. De gemeente biedt de informatie zoveel mogelijk in herbruikbare vorm aan. Dit betekent dat de gegevens leesbaar zijn voor verschillende apparaten en systemen.

Kosten

De gemeente kan geld vragen. Hoeveel u moet betalen hangt af van hoe u de informatie wilt ontvangen. U hoort vooraf wat de kosten voor u zijn.

Termijn

De gemeente beslist binnen 4 weken over uw verzoek. Deze periode kan 1 keer verlengd worden met 4 weken. De gemeente kan de termijn ook verlengen als andere belanghebbenden hun zienswijze naar voren mogen brengen.

Bezwaar en beroep

Bent u het niet eens met het besluit over uw verzoek? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken. Duurt dat voor u te lang? Dan kunt u tegelijk een voorlopige voorziening aanvragen bij de rechtbank. Een voorlopige voorziening is een tijdelijke regeling totdat de rechter een definitieve beslissing neemt.

Bent u het niet eens met de uitspraak over uw bezwaar? U kunt binnen 6 weken in beroep gaan bij de rechtbank.

Uw Reactie
Uw Reactie