Briefadres aanvragen

Heeft u geen woonadres in Nederland, dan is het mogelijk om bij de gemeente een briefadres aan te vragen. Een briefadres is het adres van een bekende, een bedrijf of een instelling. Op het briefadres wordt uw post ontvangen en de ontvanger geeft het aan u door. Dit is bijvoorbeeld mogelijk als u in een verpleeghuis of in een gevangenis verblijft. Maar ook als u in een vaartuig (bijvoorbeeld schippers) of voertuig woont, kunt u een briefadres aanvragen.

Heeft u wel een woonadres in Nederland? Maar wilt u uw post ontvangen op een briefadres in verband met veiligheidsredenen? U kunt hiervoor een verzoek doen bij de gemeente.

Voorwaarden

De belangrijkste voorwaarden om een briefadres aan te vragen zijn:

 • U heeft een goede reden voor uw aanvraag. Het kan zijn dat u:
  • (tijdelijk) geen woning heeft
  • schipper bent en maximaal 2 jaar aaneengesloten van huis bent voor uw werk
  • in een gevangenis verblijft
  • in een psychiatrische inrichting verblijft
  • in een blijf-van-mijn-lijfhuis of ander opvangtehuis verblijft
  • bedreigd wordt of om andere veiligheidsredenen niet wilt dat uw verblijfplaats bekend is
 • Het briefadres is in Nederland.
 • Het briefadres is geen postbus.
 • U heeft toestemming van de hoofdbewoner of eigenaar van het briefadres.
 • U heeft de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning.

Rechtspersonen en natuurlijke personen kunnen briefadresgever zijn. Ambtshalve kan ook een briefadres worden vastgesteld. Hier is een besluit van het college voor nodig. De hoofdbewo(o)n(st)er is verplicht de post in ontvangst te nemen en over te dragen.

Aanpak

U kunt alleen persoonlijk bij de balie van de Stadswinkel een aanvraag indienen. Maak hiervoor digitaal een afspraak via onderstaande knop 'online regelen'.

Om een briefadres aan te vragen, heeft u nodig:

 • uw geldige identiteitsbewijs
 • een kopie van het geldige identiteitsbewijs van de hoofdbewoner/eigenaar
 • schriftelijke toestemming van de hoofdbewoner/eigenaar van het briefadres, met daarin de gegevens van de hoofdbewoner zelf, voor wie het briefadres is bestemd en de reden van aanvraag
Online regelen

Kosten

Een briefadres aanvragen is gratis.

Termijn

De behandeling van de aanvraag duurt maximaal 4 weken.

Uw Reactie
Uw Reactie