• Inwoner
  • Bezwaar parkeerbon en parkeerboete

Bezwaar parkeerbon en parkeerboete

In het centrum van Helmond kunt u niet overal uw auto gratis parkeren. U moet dus betaald parkeren op de daarvoor aangegeven plaatsen. Dit heet parkeerbelasting. 

Betaalt u niet of te weinig? Is uw parkeertijd voorbij of is de parkeerkaart of uw parkeervergunning niet zichtbaar genoeg in de auto? Dan kunt u een parkeerbon krijgen. Dit is een naheffing voor de parkeerbelasting die u niet heeft betaald. De naheffingsaanslag krijgt u later thuisgestuurd.

Een parkeerbon is niet hetzelfde als een boete. Een boete krijgt u voor een overtreding. Bijvoorbeeld voor te hard rijden, door rood rijden of foutparkeren. De gemeente mag uw auto weg (laten) slepen als u verkeerd geparkeerd staat.

Aanpak

Bij een parkeerboete kunt u in beroep gaan bij het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB). Op de website van het CJIB en in de beschikking staat hoe de beroepsprocedure verloopt. Deze procedure loopt niet via de gemeente.

Als u het niet eens bent met een parkeerbon, kunt u schriftelijk bezwaar maken bij het team Belastingen van de gemeente. Dit moet u binnen 6 weken doen. De bezwaartermijn gaat in op de datum van de naheffingsaanslag. Stuur uw bezwaar naar onderstaand adres of naar gemeente@helmond.nl.

Vermeld in uw bezwaar:

  • de naam en het adres van de kentekenhouder van het voertuig
  • de datum van de aanslag
  • een omschrijving van de aanslag waartegen u bezwaar maakt, inclusief aanslagbiljetnummer
  • waarom u bezwaar maakt
  • datum en handtekening

Ook als u een bezwaarschrift indient, moet u uw aanslag betalen binnen de gestelde termijnen. Als uw bezwaar wordt toegewezen, krijgt u het bedrag teruggestort op uw rekening.

Zo betaalt u een parkeerbon:

  • U ontvangt een naheffingsaanslag van de gemeente.
  • Hierin staat hoeveel, hoe en voor wanneer u moet betalen.

U kunt ook online bezwaar maken. Gebruik hiervoor de onderstaande knop 'Online regelen met DigiD'.

Online regelen

Kosten

De naheffingsaanslag parkeerbelasting (parkeerbon) kost €65,80. De parkeerheffing bedraagt € 2,35 per uur (tarieven 2024).

Termijn

Nadat u uw bezwaar heeft ingediend, doet de heffingsambtenaar een uitspraak. De uitspraak valt voor het einde van het belastingjaar. Als het belastingjaar al voorbij is, dan valt de uitspraak binnen 13 weken na indiening van het bezwaarschrift. 

Als de gemeente uw bezwaar afwijst, heeft u de mogelijkheid om binnen 6 weken na dagtekening van de uitspraak in beroep te gaan bij de Rechtbank. Voor het beroepsschrift gelden dezelfde eisen gesteld als voor het bezwaarschrift (zie hierboven bij 'Aanpak').

Adressen

Team Financieel Beheer en Belastingen Postbus 950 5700 AZ Helmond Team Financieel Beheer en Belastingen
Uw Reactie
Uw Reactie