• Inwoner
 • Verklaring van huwelijksbevoegdheid of ongehuwdverklaring aanvragen

Verklaring van huwelijksbevoegdheid of ongehuwdverklaring aanvragen

Wilt u in een ander land trouwen? Dan heeft u soms een verklaring van huwelijksbevoegdheid nodig. In dit document staat dat u op dit moment niet getrouwd bent en dat u en uw partner volgens de Nederlandse wet met elkaar mogen trouwen. Woont u in het buitenland en wilt u daar trouwen? Uw laatste woongemeente in Nederland kan dan een verklaring van huwelijksbevoegdheid voor u maken. Indien u nog in Nederland staat ingeschreven vraagt u de ongehuwdverklaring aan bij uw woongemeente. Indien u niet meer in Nederland staat ingeschreven vraagt u de ongehuwdverklaring aan bij de Registratie Niet Ingezetenen (RNI). Klik hier voor meer informatie.

Voorwaarden

 • U of uw partner heeft de Nederlandse nationaliteit.
 • Woont u niet meer in Nederland? Dan vraagt u de verklaring van huwelijksbevoegdheid aan bij uw laatste woonplaats voor u naar het buitenland vertrok.
 • Woont u niet meer in Nederland? Dan vraagt u de ongehuwdverklaring aan bij de Registratie Niet Ingezetenen (RNI).
 • Bent u nooit ingeschreven geweest in Nederland? Vraag de verklaring dan aan bij de Nederlandse ambassade of het consulaat in het land waar u wilt gaan trouwen.
 • Onder curatele gesteld? Dan heeft u eerst toestemming nodig van de curator.
 • Documenten uit het buitenland die niet in het Nederlands, Frans, Duits of Engels zijn opgesteld, moet u eerst in het Nederlands laten vertalen door een beëdigd vertaler in Nederland.
 • Documenten uit bepaalde landen moeten een legalisatie of apostille hebben. Voor welke documenten dat geldt, leest u op de website van de Rijksoverheid.

Aanpak

Bij uw aanvraag heeft u een geldig legitimatiebewijs van u en uw partner nodig. Daarnaast kan de gemeente u soms nog vragen andere documenten in te leveren:

 • Een recent afschrift van uw geboorteakte en die van uw partner, als u niet in Nederland bent geboren.
 • Verklaring van woonplaats/nationaliteit/burgerlijke staat, als u of uw partner in het buitenland woont. De verklaring vraagt u aan in uw huidige woonplaats in het buitenland.
 • Een echtscheidingsakte of akte van beëindiging van een geregistreerd partnerschap of een overlijdensakte van de partner. De echtscheidingsakte of akte van beëindiging geregistreerd partnerschap vraagt u aan in de gemeente waar u toen bent getrouwd/partnerschap bent aangegaan. De overlijdensakte vraagt u aan in de gemeente waar uw partner is overleden.

We adviseren u ruim van tevoren telefonisch contact met ons op te nemen via 14 0492, zodat wij u kunnen vertellen welke originele documenten wij nodig hebben. 

Let op: van alle documenten dient u het origineel mee te sturen, behalve van de legitimatiebewijzen.

Online regelen

Kosten

Een verklaring van huwelijksbevoegdheid kost €24,60 (tarief 2021). Dit is exclusief portokosten.

Termijn

Als uw aanvraag compleet is en de documenten inhoudelijk zijn goedgekeurd, krijgt u de verklaring binnen 1-2 weken toegestuurd of kunt u hem komen ophalen in de Stadswinkel.

Uw Reactie
Uw Reactie