Verhuizen

Als u gaat verhuizen, geeft u dit door bij de gemeente waar u gaat wonen. Ook als u in dezelfde gemeente blijft wonen, moet u dit doorgeven. U geeft uw verhuizing digitaal door via onderstaande button. Hiervoor heeft u DigiD nodig. U kunt ook een afspraak maken met de Stadswinkel via het online afsprakenformulier.

Gaat u samenwonen? Wanneer u bij iemand anders intrekt, moet u schriftelijke toestemming hebben. Deze toestemming neemt u mee als u de verhuizing doorgeeft. Gebruik hiervoor de 'instemmingsverklaring tot inwoning' (onder 'formulieren').

Vertrekt u naar het buitenland of komt u vanuit het buitenland in Nederland wonen? Kijk dan voor meer informatie bij de gerelateerde producten 'Emigreren' en 'Eerste inschrijving in Nederland' onderaan deze pagina. 

Online aanvragen

Formulieren

Voorwaarden

Niet iedereen kan of mag een verhuizing doorgeven. De volgende personen kunnen een verhuizing doorgeven:

 • uzelf, als u 16 jaar of ouder bent
 • een ouder, voogd of verzorger voor minderjarige kinderen die meeverhuizen
 • samenwonende echtgenoten/geregistreerde partners voor elkaar (alleen als zij samen naar het nieuwe adres verhuizen)
 • samenwonende ouders en meerderjarige kinderen voor elkaar (alleen als zij samen naar het nieuwe adres verhuizen)
 • de curator voor een persoon die onder curatele is gesteld
 • een meerderjarige die daarvoor schriftelijk gemachtigd is

Aanpak

U kunt uw verhuizing digitaal via de button of aan de balie van de Stadswinkel doorgeven. Geeft u uw verhuizing digitaal door, dan logt u in met DigiD. Uw gegevens zijn dan al deels ingevuld. We beoordelen een digitale aanvraag de eerstvolgende werkdag. Een paar dagen na de opgegeven verhuisdatum ontvangt u een schriftelijke bevestiging op uw nieuwe adres.

Zo geeft u een verhuizing door:

 • Log in met DigiD bij de gemeente waarin u gaat wonen.
 • U vult de gegevens in.
 • als u gemachtigd bent: ingevulde machtigingsbrief en van beide personen een kopie van het identiteitsbewijs

Als we u vragen aanvullende documenten op te sturen, dan kunt u deze mailen naar gemeente@helmond.nl onder vermelding van het zaaknummer.

U kunt uw verhuizing op zijn vroegst 4 weken van tevoren doorgeven, maar doe dit uiterlijk 5 dagen na uw verhuizing. Geeft u de verhuizing later door, dan schrijven we u in op de datum waarop wij uw verhuizing ontvangen.

Kosten

Het doorgeven van een verhuizing is gratis.

Termijn

U kunt uw verhuizing op zijn vroegst 4 weken van tevoren doorgeven, maar doe dit uiterlijk 5 dagen na uw verhuizing.

Veel gestelde vragen

De gemeente informeert de volgende instanties automatisch over uw verhuizing:

 • Belastingdienst
 • Centraal Administratiekantoor (CAK)
 • Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)
 • Pensioenfondsen
 • RDW
 • Sociale Verzekeringsbank (SVB)
 • Zorgverzekeraars

Overige instanties moet u zelf nog even informeren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan UWV, GGD en ziekenhuizen.

Gerelateerde producten