• Home
  • Subsidie voor een monument aanvragen

Subsidie voor een monument aanvragen

Heeft u een gemeentelijk monument? Dan kunt u bij de gemeente een subsidie aanvragen voor een bijdrage in de kosten van onderhoud aan uw monument. Dit kan 1 keer per 5 jaar.

Wat we verstaan onder onderhoud kunt u lezen in de nadere regels subsidie onderhoud gemeentelijke monumenten (zie 'wetgeving'). Hierin zijn ook de criteria, voorwaarden en termijnen opgenomen.

Bezit u een rijksmonument? Voor instandhouding van rijksmonumenten heeft de Rijksoverheid diverse subsidieregelingen. Ook heeft het Nationaal Restauratiefonds speciaal voor eigenaren van monumenten gunstige financieringsmogelijkheden die kunnen helpen bij het restaureren en onderhouden van uw monument. Meer hierover vindt u onder 'meer informatie'.

Aanpak

U kunt uw subsidieaanvraag via e-mail sturen naar gemeente@helmond.nl