Subsidie voor amateurkunst

De gemeente geeft subsidie aan stichtingen, verenigingen en belangengroepen die de amateurkunst stimuleren. De gemeente bepaalt wie ervoor in aanmerking komt en op welke manier de subsidie wordt gegeven.

Het gaat hierbij om instrumentale of vocale muziekbeoefening en (volks)dans en toneel. Ook is er een mogelijkheid om een bijdrage in de kosten te ontvangen voor een jubileumactiviteit, een openbare uitvoering of voor een activiteit met een culturele meerwaarde.

Voorwaarden

  • Alleen organisaties of belangengroepen zonder winstoogmerk kunnen subsidie krijgen.
  • Er is een minimum aantal actieve leden bij de vereniging aangesloten dat contributie betaalt.
  • 75% van de actieve leden woont in Helmond.
  • Er is een artistiek leider die voldoet aan een erkend opleidingsniveau.
  • De vereniging is statutair en feitelijk gevestigd in Helmond.
  • Tenminste één keer per jaar geeft de vereniging een openbare uitvoering in Helmond.

Aanpak

U vraagt de subsidie schriftelijk aan. Stuur uw volledige subsidieaanvraag naar onderstaand postadres. Voor een basissubsidie doet u dit vóór 1 juni voorafgaand aan het subsidiejaar. Voor een incidentele subsidie (in verband met een culturele activiteit) doet u dit 12 weken voorafgaand aan de activiteit. We hebben in beide gevallen de volgende gegevens nodig:

  • een activiteitenoverzicht
  • een begrotingsoverzicht
  • een lijst van actieve leden per 31 december van het voorgaande jaar onder vermelding van naam, adres en woonplaats, geboortedatum en eventuele functie binnen de vereniging

Termijn

De gemeente neemt binnen 13 weken een beslissing.

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Adressen

College van Burgemeester en Wethouders Postbus 950 5700 AZ Helmond College van Burgemeester en Wethouders