Persoonsgebonden budget (pgb)

Ondersteuning vanuit het Sociaal Domein kunt u op twee manieren ontvangen. U kunt kiezen voor zorg in natura (zin) of persoonsgebonden budget (pgb). Als u kiest voor zorg in natura, dan krijgt u de zorg van een zorgaanbieder die een contract heeft met de gemeente Helmond. De zorgaanbieder zorgt ervoor dat er een zorgverlener aanwezig is en regelt bovendien de administratie rondom de zorgverlening. Wij hebben een ruime keuze aan zorgaanbieders. Vindt u die zorg niet geschikt in uw situatie? Dan kunt u misschien in aanmerking komen voor een pgb. U moet duidelijk aangeven waarom u een pgb wilt ontvangen. 

De gemeente bekijkt of een pgb bij u past:

  • U moet op eigen kracht (of met hulp van uw netwerk of vertegenwoordiger) de taken kunnen uitvoeren die horen bij de regels van het pgb
  • U moet motiveren waarom u de maatwerkvoorziening via een pgb wilt ontvangen
  • De diensten, hulpmiddelen, woningaanpassingen en andere maatregelen die bij de maatwerkvoorziening horen, moeten veilig, doeltreffend en cliëntgericht worden verstrekt

U kunt dan bijvoorbeeld zelf kiezen wie u inhuurt voor hulp in de huishouding of begeleiding bij het wonen. Met een pgb kunt u ook jeugdhulp inkopen. Eén van de regels voor pgb binnen de gemeente Helmond is dat een pgb niet meer mag kosten dan de ondersteuning in natura. Als de ondersteuning die u wilt inkopen duurder is, dan betaalt u de extra kosten zelf.

Trekkingsrecht

U krijgt het pgb niet op uw bankrekening (met uitzondering van een pgb voor bijv. een scootmobiel of traplift). U geeft de Sociale Verzekeringsbank (SVB) opdracht om uw zorgverleners te betalen. Dit heet ‘trekkingsrecht’. De SVB betaalt zorgverleners op basis van een factuur, een urenbriefje of een maandelijkse betaling. U kunt nog steeds zelf uw zorgverlener(s) kiezen en houdt de regie op uw pgb.

Kijk voor meer informatie op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). 

Aanpak

Zorgovereenkomst

U legt de afspraken met uw zorgverlener vast in een zorgovereenkomst. Op de website van de SVB vindt u de modelzorgovereenkomsten. Deze overeenkomst stuurt u naar de SVB. De SVB controleert of de zorgovereenkomst goed is ingevuld en gemeente Helmond controleert of de zorg in de zorgovereenkomst klopt met de beschikking. Als uw zorgovereenkomst is goedgekeurd, kan de SVB uw zorgverlener uitbetalen.

Kosten

U moet in de meeste gevallen een eigen bijdrage betalen. U krijgt dan elke 4 weken een factuur van het CAK voor de eigen bijdrage. U kunt het CAK hiervoor ook machtigen. U betaalt uw eigen bijdrage niet uit uw pgb. Uw pgb is alleen bedoeld om zorg in te kopen. De eigen bijdrage moet u zelf betalen. Het CAK geeft op de website de mogelijkheid om uw eigen bijdrage zelf uit te rekenen. Kijk voor meer informatie op de website van het CAK. Voor zorg die u ontvangt in het kader van de Jeugdwet geldt geen eigen bijdrage.

Adressen

Zorg en ondersteuning Zandstraat 94 5705 AZ Helmond Postbus 227 5700 AE Helmond 14 0492 (optie: 2) Digitaal contactformulier gemeente Helmond Zorg en ondersteuning

Gerelateerde producten