• Inwoner
  • Herbegraven of alsnog cremeren

Herbegraven of alsnog cremeren

Misschien vindt u dat uw dierbare overledene op de verkeerde plek begraven is. U wilt dan liever dat hij of zij een andere plek op de begraafplaats krijgt. Of u wilt dat de overledene op een heel andere begraafplaats komt te liggen. U moet dan een vergunning voor herbegraven aanvragen. Is de overledene begraven, maar wilt u dat hij of zij alsnog gecremeerd wordt? Dan moet u ook een vergunning aanvragen.

Voorwaarden

De voorwaarden om een vergunning voor herbegraven of cremeren aan te vragen zijn:

  • U bent eigenaar van het graf.

Aanpak

De begrafenisondernemer kan de vergunning voor u aanvragen. U kunt dit ook zelf doen bij de burgemeester. Hierbij heeft u nodig: 

  • een ondertekend schriftelijk verzoek tot opgraving/herbegraving/crematie
  • een ondertekende verklaring van geen bezwaar van alle rechthebbende nabestaanden
  • een kopie van het identiteitsbewijs alle rechthebbende nabestaanden

Stuur deze documenten naar onderstaand postadres.

Kosten

U betaalt aan de gemeente €82,20 (tarief 2019) voor herbegraven of alsnog cremeren. Daarnaast komen er nog kosten bij van opgraving en herbegraving of crematie door een gespecialiseerd bedrijf.

Termijn

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst over uw aanvraag. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Adressen

Stadswinkel gemeente Helmond Frans Joseph van Thielpark 1 5700 AZ Helmond Postbus 950 5700 AZ Helmond 14 0492 Stadswinkel gemeente Helmond

Gerelateerde producten