• Inwoner
  • Bewijs van Nederlandse nationaliteit aanvragen

Bewijs van Nederlandse nationaliteit aanvragen

Er zijn momenten waarop u wilt bewijzen dat u de Nederlandse nationaliteit heeft. Bijvoorbeeld als u naar het buitenland verhuist of wanneer u gaat trouwen. U heeft dan een bewijs van Nederlanderschap nodig. Als u solliciteert naar een baan in het openbaar bestuur, kunt u dit bewijs ook nodig hebben.

U vraagt het bewijs van Nederlanderschap aan bij de gemeente waar u staat ingeschreven. U krijgt dan een afschrift uit de basisregistratie personen (BRP).

Let op: het bewijs van Nederlanderschap is geen vervanging van het paspoort of de identiteitskaart.

Voorwaarden

De voorwaarden voor het aanvragen van een bewijs van de Nederlandse nationaliteit zijn:

  • U heeft de Nederlandse nationaliteit .
  • U staat ingeschreven bij de gemeente waar u het bewijs aanvraagt. 
  • U vraagt het uittreksel zelf aan of u machtigt iemand om dit te doen.

Aanpak

U vraagt het bewijs van Nederlandschap digitaal aan via onderstaande knop 'online regelen met DigiD'. U kunt ook digitaal een afspraak maken met de Stadswinkel (zie 'formulieren'). Wilt u dit document liever schriftelijk aanvragen? Stuur dan het ingevulde aanvraagformulier naar onderstaand adres. Om het bewijs aan te vragen, heeft u een geldig identiteitsbewijs nodig. Wij sturen u het bewijs van Nederlanderschap per post toe.

U kunt iemand machtigen om het bewijs van Nederlanderschap voor u aan te vragen. Diegene moet dan naar de Stadswinkel komen. Maak hiervoor eerst een afspraak. Geef de gemachtigde een volledig ingevulde en ondertekende machtigingsbrief mee. Ook heeft de gemachtigde zijn of haar identiteitsbewijs en een kopie van uw identiteitsbewijs nodig.

Online regelen met DigiD

Formulieren

Kosten

Een bewijs van Nederlanderschap kost €10,40 (tarief 2019). Als u het bewijs schriftelijk aanvraagt, sturen we u de factuur tegelijk met het bewijs toe.

Termijn

Het bewijs van Nederlanderschap heeft geen vaste periode van geldigheid. De organisatie die het bewijs nodig heeft, bepaalt hoe lang geleden het mag zijn afgegeven.

Adressen

Stadswinkel gemeente Helmond Frans Joseph van Thielpark 1 5700 AZ Helmond Postbus 950 5700 AZ Helmond 14 0492 Stadswinkel gemeente Helmond

Gerelateerde producten