Verstrekkingsbeperking van uw persoonsgegevens

Vrijdag 9 april 2021

Alle inwoners van de gemeente zijn opgenomen in de Basisregistratie Personen (BRP). In de BRP staan gegevens zoals uw naam, geboortedatum, adres, ouders, kinderen enz. Het belangrijkste doel van de BRP is de verstrekking van deze gegevens aan overheidsorganisaties en derden. Dit is namelijk geregeld in de wet BRP.

.

In sommige gevallen kunt u de verstrekking van uw gegevens tegenhouden

Dit heet officieel ook wel verstrekkingsbeperking. De verstrekkingen aan overheidsorganisaties kunt u niet tegenhouden. Overheidsorganisaties hebben uw persoonsgegevens namelijk nodig voor hun (wettelijke) taken. Dit zijn bijvoorbeeld: de Belastingdienst, Sociale Verzekeringsbank (SVB), Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) .

Aan sommige derden kunt u de verstrekking van uw gegevens wel tegenhouden. Derden zijn andere organisaties of personen, dan uzelf of de overheidsorganisatie. Dit zijn bijvoorbeeld: pensioenfondsen, Stichting Interkerkelijke Leden Administratie (SILA), advocaten en particulieren. De gemeente verstrekt uw gegevens nooit zomaar aan derden.

Wilt u verstrekkingsbeperking aanvragen of wilt u meer informatie?

Kijk op deze pagina voor meer informatie over verstrekkingsbeperking. U kunt natuurlijk ook bellen met het Klant Contact Centrum op telefoonnummer 14-0492. Dat kan elke werkdag tussen 8.30 en 17.00 uur.

Uw Reactie
Uw Reactie