Financiële ondersteuning

Op deze pagina treft u een overzicht van diverse mogelijkheden op financiële ondersteuning.

Algemene bijstand

Werkt u en heeft u inkomsten net onder het bijstandsniveau? Dan kunt u misschien algemene bijstand krijgen. U vraagt een bijstandsuitkering aan via Senzer.

Bijzondere bijstand

Maakt u door bepaalde omstandigheden kosten die u zelf niet kunt betalen? Dan kunt u daarvoor misschien bijzondere bijstand krijgen..

Collectieve aanvullende verzekering

Met de gemeentelijke collectieve aanvullende verzekering (CAV) van de gemeente Helmond via zorgverzekeraar CZ, krijgt u korting op uw verzekeringspremie én profiteert u van extra vergoedingen voor zorgkosten.

Gemeentelijke inkomensverklaring

Heeft u een minimum inkomen en wilt u gebruik maken van voorzieningen voor mensen met een laag inkomen in de gemeente Helmond? Sommige organisaties vragen bewijzen van uw inkomsten. De gemeentelijke inkomensverklaring kunt u gebruiken om aan te tonen dat u een minimum inkomen heeft. 

Individuele inkomenstoeslag

Heeft u 5 jaar of langer een laag inkomen of een bijstandsuitkering? En heeft u geen uitzicht op hogere inkomsten? Dan kunt u de individuele inkomenstoeslag aanvragen.

Kwijtschelding heffingen en belastingen

Afhankelijk van uw financiële situatie komt u mogelijk in aanmerking voor gehele of gedeeltelijke kwijtschelding van belastingen. U kunt voor de gemeentelijke belastingen en heffingen kwijtschelding aanvragen voor (het basisbedrag van de) afvalstoffenheffing, rioolheffing en onroerende zaakbelastingen (ozb).

Maaltijdregeling

Bent u niet in staat om zelf elke dag te koken en boodschappen te doen? Bijvoorbeeld omdat u ziek bent of een beperking heeft? Dan vergoedt de gemeente Helmond (een deel van) de kosten voor een verse, houdbare of diepvriesmaaltijd.

Tegemoetkoming kinderopvangtoeslag

Heeft u een uitkering en volgt u een re-integratietraject? En maakt u daarom voor de opvang van uw kind(eren) gebruik van kinderopvang? Dan kunt u kinderopvangtoeslag aanvragen bij de Belastingdienst. Naast die vergoeding blijft er een deel over dat u zelf betaalt: de eigen bijdrage. Mogelijk vergoedt de gemeente Helmond deze eigen bijdrage.

Uw Reactie
Uw Reactie