Terugbrengen Stadse Aa

In het Burgemeester Geukerspark is de Aa alweer zichtbaar, net zoals op Suytkade. We werken aan een plan van aanpak om de Aa op meer plekken weer bovengronds te laten stromen. Samen met de stadsparken zorgt de Aa voor een klimaatbestendige inrichting van het centrum.

De Aa stroomt door het hele centrumgebied en verbindt zo alle deelgebieden van het centrum met elkaar. Het doel is om deze structuur te versterken en zichtbaar te maken. We willen de Aa over het hele Helmondse stroomgebied weer boven de grond stromend maken. Hieraan werken we samen met het waterschap Aa en Maas. De eerstvolgende plek waar de Aa weer bovengronds komt, is in het nieuwe park rondom de watertoren.

Uw Reactie
Uw Reactie