Verhuizen

Als u gaat verhuizen, geeft u dit door bij de gemeente waar u gaat wonen. Ook als u in dezelfde gemeente blijft wonen, moet u dit doorgeven. U kunt een verhuizing maximaal 28 dagen voor de verhuizing tot 5 dagen na de verhuizing doorgeven. Geeft u de verhuizing later door, dan schrijven we u in op de datum waarop wij uw verhuizing ontvangen. Het doorgeven van een verhuizing is gratis.

Let op! Als het een eerste inschrijving of hervestiging vanuit het buitenland betreft, kunt u deze afspraak alleen telefonisch maken en niet online. Neem hiervoor contact op met 14 0492.

Klik op de onderstaande knop om uw verhuizing door te geven (met DigiD).

Online regelen

 

De voorwaarden voor het doorgeven van een verhuizing zijn onder andere: 

 • U bent 16 jaar of ouder.
 • U heeft toestemming van de bewoner als u bij iemand intrekt.
 • De verhuizing wordt doorgegeven door een van de volgende personen:
  • uzelf
  • een ouder, voogd of verzorger
  • samenwonende echtgenoten of geregistreerde partners voor elkaar (als zij samen naar het nieuwe adres verhuizen)
  • samenwonende ouders en meerderjarige kinderen (18+) voor elkaar (als zij samen naar het nieuwe adres verhuizen)
  • een wettelijke vertegenwoordiger
  • een meerderjarige met schriftelijke toestemming

Wij beoordelen een digitale aanvraag de eerstvolgende werkdag. Een paar dagen na de opgegeven verhuisdatum ontvangt u een schriftelijke bevestiging op uw nieuwe adres. De verhuisdatum is de datum die u op de aangifte als verhuisdatum vermeldt, geldt als de datum van verhuizing. Geeft u de verhuizing pas ná vijf dagen door? Dan wordt de aangiftedatum als verhuisdatum vastgelegd.

Wij verwerken uw verhuizing binnen vijf werkdagen na de door u opgegeven verhuisdatum. Lukt of kan online doorgeven van uw verhuizing niet? Neem contact met ons op via 14 0492 (plaats géén kengetal voor het nummer) voor hulp of het maken van een afspraak in het Huis voor de Stad. U kunt niet langskomen zonder afspraak.

Dan is instemming van de hoofdbewoner nodig. U regelt de instemming online met DigiD. De hoofdbewoner logt in met DigiD tijdens uw verhuisaangifte. Wanneer de hoofdbewoner niet inlogt, sturen wij u het formulier digitaal toe wanneer wij de verhuizing in behandeling nemen. Bij vragen kunt u contact opnemen met ons klant contact centrum via 14 0492.

Meld dat uw woning gereed is. U kunt dat doen bij de toezichthouder bouw. Indien de woning niet gereed gemeld is kunnen wij de aangifte van de verhuizing niet verwerken.

Wordt u gevraagd om aanvullende documenten op te sturen, stuur dit dan naar gemeente@helmond.nl onder vermelding van het zaaknummer.

Wij informeren de onderstaande instanties van uw verhuizig, nadat deze bij ons is verwerkt. Overige instanties moet u zelf nog even informeren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan ziekenhuizen, tandarts en huisarts.

 • Belastingdienst;
 • Centraal Administratiekantoor (CAK);
 • Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO);
 • Pensioenfondsen;
 • Rijksdienst voor het wegverkeer (RDW);
 • Sociale Verzekeringsbank (SVB);
 • Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV);
 • Zorgverzekeraars.

Uw Reactie
Uw Reactie