• Inwoner
 • Trouwen of partnerschap registreren

Trouwen of partnerschap registreren

Als u wilt trouwen of een partnerschap registreren, meldt u uw plannen bij de gemeente waar u wilt trouwen. Dit moet minimaal 2 weken en kan maximaal 1 jaar voor de dag dat u gaat trouwen of uw partnerschap gaat registreren.

U doet online melding van uw voorgenomen huwelijk of partnerschap met DigiD. Hierbij geeft u ook de gegevens van uw getuigen door. Het is handig om deze gegevens te verzamelen voordat u start met de melding. Heeft u geen DigiD? Neem dan contact met ons op via 14 0492 (plaats géén kengetal voor het nummer) of gemeente@helmond.nl.

 • Bij de gratis huwelijken of partnerschappen worden alleen het paar en 2-4 getuigen verwacht.
 • Bij de vergaderzaalhuwelijken of -partnerschappen worden maximaal 10-15 personen verwacht. De trouwambtenaar niet meegerekend.
 • Trouwt u op een vrije (zelfgekozen) locatie in Helmond? Dan verwachten wij het volgende van u:
  1. U neemt eerst zelf contact op met de trouwlocatie om een zaal te reserveren voor uw huwelijk of partnerschap.
  2. Daarna vult u samen het bevestigingsformulier van de locatie in. U laat de eigenaar of beheerder het formulier ondertekenen. In het formulier geeft de eigenaar of beheerder u toestemming voor uw ceremonie.
  3. Tot slot doet u melding van uw huwelijk of partnerschap. U levert het formulier tegelijk in met de melding bij team Burgerlijke stand (s.v.p. uploaden bij de melding).

Let op! Zonder het bevestigingsformulier van de locatie nemen wij uw melding niet in behandeling.

 • Als u in het Huis voor de Stad gaat trouwen of een partnerschap gaat sluiten hoeft u geen locatieformulier in te leveren. Dus niet bij een gratis huwelijk/partnerschap/omzetting aan de balie. En ook niet bij een huwelijk/partnerschap/omzetting in een vergaderzaal.
 • Het kasteel van Helmond is een vrije (zelfgekozen) locatie. Trouwt u in het kasteel? Of sluit u een geregistreerd partnerschap in het kasteel? Lever ook dan het locatieformulier in bij team Burgerlijke Stand van de afdeling Burgerzaken.

Trouwen in Helmond instructievideo

Klik op de onderstaande knop om uw plannen te melden.

(Hier heeft u ook een overzicht van alle locaties, trouwambtenaren en beschikbare tijden)

online regelen met DigiD

De melding voorgenomen huwelijk/partnerschap kost niets. De totale kosten hangen af van de locatie, de dag en het tijdstip van het huwelijk of geregistreerd partnerschap en het afnemen van een trouwboekje.

 • Als u melding doet van uw huwelijk of partnerschap betaalt u voor de akte en voor de trouwambtenaar. En eventueel voor de kosten van een trouwboekje. Of van een partnerschapsboekje. Of van een internationale (meertalige) huwelijksakte. U betaalt dit bedrag aan de afdeling Burgerzaken.
 • U betaalt bij de melding huwelijk/partnerschap niet voor de huur van de vrije (zelfgekozen) locatie.
 • Het is mogelijk dat de vrije locatie u extra kosten in rekening brengt voor de huur van de trouwzaal. Deze kosten betaalt u rechtstreeks aan de vrije locatie.
 • Het kasteel van Helmond is een vrije (zelfgekozen) trouwlocatie. Gaat u trouwen in het kasteel? Dan sturen de medewerkers van het kasteel u een (2e) rekening voor de huur van de trouwzaal. U betaalt dit bedrag aan de mensen van het kasteel.

Tarieven 2024

Trouwen op maandag t/m vrijdag

Voor het sluiten van een huwelijk op maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur brengen wij €430,- in rekening.

Wilt u buiten deze tijden trouwen, bijvoorbeeld in het weekend of op een feestdag? Dan geldt er een toeslag van €187,-. Dit is exclusief de kosten die de locatie in rekening brengt. Deze kosten betaalt u rechtstreeks aan de locatie, ook als u in het Kasteel van Helmond trouwt. De kosten van het Kasteel staan los van de kosten die u aan Burgerzaken betaalt.

Trouwen in het Elkerliek Ziekenhuis Helmond indien medische omstandigheden dit noodzakelijk maken kost €163,-.

Gratis huwelijk

Op maandagochtend om 8.45 uur, 9.00 uur en 9.15 uur kunt u gratis trouwen in het Huis voor de Stad. Bijzonderheden van een gratis huwelijk:

 • Duur is 10 tot 15 minuten;
 • Geen ceremonie of toespraak;
 • U kunt geen voorkeur uitspreken voor een trouwambtenaar;
 • U heeft geen persoonlijk gesprek met de trouwambtenaar;
 • Alleen het bruidspaar en de getuigen zijn aanwezig.

Trouwen tegen gereduceerd tarief

Op maandagochtend om 9.45 uur, 10.15 uur, en 10.45 uur kunt u in het Huis voor de Stad trouwen tegen het gereduceerde tarief van €187,-. Bijzonderheden van een huwelijk tegen gereduceerd tarief:

 • Er is een korte toespraak en een voordracht van een gedicht;
 • U kunt geen voorkeur uitspreken voor een trouwambtenaar;
 • U heeft geen persoonlijk gesprek met de trouwambtenaar;
 • Er zijn maximaal 10-15 aanwezigen, waaronder het bruidspaar en de 2-4 getuigen. De trouwambtenaar niet meegerekend.

Kosten annulering en verzetten

Wij brengen kosten in rekening voor het verzetten of annuleren van een huwelijk/partnerschap of voor een wijziging van een getuige. U kunt de kosten hieronder in de tabel terugvinden bij 'Kosten bij annulering en verzetten'.

Gratis volwaardig huwelijk met minimuminkomen

Om inwoners van de gemeente Helmond met een minimuminkomen tegemoet te komen is er de mogelijkheid om op kosten van de gemeente Helmond te trouwen of een partnerschap te laten registreren. Denkt u dat u hiervoor in aanmerking komt? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 14 0492.

Omzetten geregistreerd partnerschap

Het omzetten van een geregistreerd partnerschap naar huwelijk kost €81,10. Dit kan alleen tijdens onze openingstijden: maandag 12.00 tot 19.00 uur, dinsdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 16.00 uur. 

 

Product of dienst

Tarief

Trouwboekje € 39,-
Beëdiging gastbabs € 430,-
Als u zelf geen getuigen beschikbaar hebt, per getuige € 55,70
Internationale huwelijksakte € 16,60
Huwelijk of partnerschap in Elkerliek ziekenhuis indien medische omstandigheden dit noodzakelijk maken € 163,-
Let op: dit is exclusief de kosten die u voor de gewenste locatie moet betalen.  
 

Kosten bij annulering en verzetten

Tarief

Na de melding voorgenomen huwelijk tot 1 maand voor de huwelijks- of partnerschapsdatum € 92,70
Binnen 1 maand voor de huwelijks- of partnerschapsdatum € 185,-
Na huisbezoek van de trouwambtenaar € 247,-
Van een gratis huwelijk/partnerschap € 46,40
Datum verzetten van een huwelijk/partnerschap of een mutatie bij de getuigen € 24,70
Let op: dit is exclusief de kosten die u voor de gewenste locatie moet betalen.  

Wilt u in Helmond trouwen? Dan moet(en) u en/of uw partner soms nog documenten inleveren. Bent u in Nederland geboren en heeft u hier altijd gewoond? Dan zijn uw gegevens meestal bekend in de Basis Registratie Personen (BRP).

Bent u niet in Nederland geboren en/of heeft u hier niet altijd gewoond? En zijn niet al uw gegevens bekend in de BRP? Dan moet u deze documenten eerst laten registreren in de BRP:

 
Document Wanneer nodig? Toelichting
Een geldig identiteitsbewijs
 • Indien u niet bent ingeschreven in de BRP: bij de melding huwelijk of melding partnerschap;
 • Altijd bij de ceremonie

Onder een geldig identiteitsbewijs verstaan we:

 • een paspoort;
 • een identiteitskaart;
 • een Nederlands rijbewijs;
 • een Nederlandse verblijfsvergunning.
Een geldig identiteitsbewijs van de getuigen
 • Indien de getuige niet is ingeschreven in de BRP: bij de melding huwelijk of melding partnerschap;
 • Altijd bij de ceremonie

Onder een geldig identiteitsbewijs verstaan we:

 • een paspoort;
 • een identiteitskaart;
 • een Nederlands rijbewijs;
 • een Nederlandse verblijfsvergunning.
Een echtscheidingsakte of akte van ontbinding van een geregistreerd partnerschap of een overlijdensakte Wanneer u eerder gehuwd bent geweest/partnerschap hebt gehad en de akte nog niet is geregistreerd in de BRP De akte vraagt u aan in de gemeente waar u toen bent getrouwd/partnerschap bent aangegaan. De overlijdensakte vraagt u aan in de gemeente waar uw partner is overleden.
Een recent afschrift van uw geboorteakte Wanneer de geboorteakte nog niet is geregistreerd in de BRP In uw geboorteakte staan de gegevens van uw ouders. Deze akte vraagt u aan in de plaats waar u bent geboren.
Verklaring van woonplaats/nationaliteit/burgerlijke staat Als u of uw partner in het buitenland woont De verklaring vraagt u aan in uw huidige woonplaats

We adviseren u 8-10 maanden van tevoren telefonisch contact met ons op te nemen via 14 0492, zodat wij u kunnen vertellen welke originele documenten wij nodig hebben.

U kunt overal in de gemeente Helmond trouwen. Er gelden een aantal voorwaarden voor een vrije (zelfgekozen) trouwlocatie:

 1. U neemt eerst zelf contact op met de trouwlocatie.
 2. Daarna vult u samen met de eigenaar of beheerder van de locatie het bevestigingsformulier in.
 3. U laat de eigenaar of beheerder het formulier ondertekenen. In het formulier geeft de eigenaar of beheerder u toestemming voor uw ceremonie.
 4. Tot slot doet u melding van uw huwelijk of partnerschap. U levert het formulier tegelijk in met de melding bij team Burgerlijke stand (s.v.p. uploaden bij de melding).

Let op! Zonder het bevestigingsformulier van de locatie nemen wij uw melding niet in behandeling.

 • Als u in het Huis voor de Stad gaat trouwen hoeft u geen formulier in te leveren. Dus niet bij een gratis huwelijk aan de balie en ook niet bij een zakelijk huwelijk in een vergaderzaal.
 • Bij de melding betaalt u voor de akte en voor de trouwambtenaar. En eventueel voor de kosten van een trouwboekje. Of van een partnerschapsboekje. Of van een internationale (meertalige) huwelijksakte. U betaalt dit bedrag aan de afdeling Burgerzaken.
 • U betaalt bij de melding huwelijk/partnerschap niet voor de huur van de vrije (zelfgekozen) locatie.
 • Het kasteel van Helmond is een vrije (zelfgekozen) locatie. Gaat u trouwen in het kasteel? Dan sturen de medewerkers van het kasteel u een (2e) rekening voor de huur van de trouwzaal.
 • Extra kosten voor bijvoorbeeld de huur van de trouwzaal betaalt u rechtstreeks aan de vrije (zelfgekozen) locatie.
 • Het huwelijk wordt op de grond gesloten. Het is niet mogelijk om in de lucht, op het water of in een rijdend voertuig te trouwen.
 • U bent zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de veiligheid van de locatie. Alle gebouwen van de locatie moeten brandveilig zijn.
 • Als u meer dan 50 mensen ontvangt, bijvoorbeeld thuis, in een boerenschuur, tent of in de open lucht, neem dan minimaal 8 weken vóór uw huwelijk contact op met team Vergunningen via telefoonnummer 14 0492 (zonder kengetal).
 • Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade die aan de locatie of in de omgeving wordt toegebracht.

Locaties in het Huis voor de Stad

 • Het gratis baliehuwelijk: Daarbij mogen het paar en hun 2-4 getuigen aanwezig zijn. Ofwel maximaal 4-6 mensen. De trouwambtenaar niet meegerekend.
 • Het huwelijk tegen gereduceerd tarief in een vergaderzaal in het Huis voor de Stad: Daarbij mogen het paar, hun 2-4 getuigen en de wederzijdse ouders aanwezig zijn. Ofwel maximaal 10-15 mensen. De trouwambtenaar niet meegerekend.

Een huwelijk tussen een man en een vrouw wordt overal ter wereld erkend. Een huwelijk tussen twee mannen of twee vrouwen niet. Ook een geregistreerd partnerschap wordt niet in elk land ter wereld erkend. Sommige landen kennen dit alleen voor twee mannen of voor twee vrouwen. Sommige landen kennen dit helemaal niet. Heeft u een vreemde nationaliteit? Heeft u bezittingen in het buitenland en wenst u dat uw partner die erft nadat u bent overleden? Heeft u plannen om te gaan emigreren? Ga zelf na of dat land uw geregistreerd partnerschap erkent. Doe dit vóórdat u het partnerschap sluit.

De buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand (babs) sluit het huwelijk of het geregistreerd partnerschap. Voor het sluiten van uw huwelijk kunt u kiezen voor één van onze trouwambtenaren, bekijk ze via deze link. Ook kunt u hiervoor een ervaren trouwambtenaar die werkzaam is in een andere Nederlandse gemeente vragen of iemand die er nog geen ervaring mee heeft.

Wilt u dat uw huwelijk gesloten wordt door een trouwambtenaar die werkzaam is in een andere Nederlandse gemeente? Geen probleem. Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 14 0492.

Ook is het in de gemeente Helmond mogelijk dat iemand uw huwelijk sluit die daar nog geen ervaring mee heeft. Dit brengt extra kosten met zich mee, omdat:

 1. De gastbabs moet worden beëdigd bij de Rechtbank in 's-Hertogenbosch;
 2. Eén van onze trouwambtenaren de gastbabs zal begeleiden in het voortraject bij het opstellen van de speech en voorlichting zal geven over de juridische vereisten bij de sluiting van een huwelijk;
 3. Een trouwambtenaar van de gemeente aanwezig is bij de huwelijksceremonie.

Neem ook in dit geval contact met ons op via telefoonnummer 14 0492.

Woont u beiden niet in Nederland en bezit u en/of uw partner de Nederlandse nationaliteit? Dan kunt u alleen in de gemeente ’s-Gravenhage (Den Haag) melding doen van uw voorgenomen huwelijk/partnerschap. Klik hier om naar de website van gemeente 's-Gravenhage (Den Haag) te gaan.

U kunt uw geregistreerd partnerschap omzetten in een huwelijk. Dit kunt u in elke gemeente regelen.  Breng ons op de hoogte van uw omzetting in Helmond door hier te klikken.

Belangrijk om te weten

 • Woont u geen van beiden in Nederland? En heeft wel minstens één van u de Nederlandse nationaliteit? Dan kunt u voor de omzetting terecht bij de gemeente Den Haag, Dienst Landelijke Taken. Klik hier om naar de website van gemeente Den Haag te gaan.
 • Niet alle landen accepteren de omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk. Wilt u de omzetting gaan gebruiken in een ander land dan Nederland? Informeer dan eerst of dit zonder problemen kan. U kunt hiervoor terecht bij de ambassade van dat land.
 • Bij de omzetting heeft u geen getuigen nodig.
 • Het is niet mogelijk om een huwelijk om te zetten in een geregistreerd partnerschap.
 • Is uw omzetting in het kasteel van Helmond? Of in een andere locatie in Helmond dan het Huis voor de Stad? Neem dan altijd zelf contact op met de medewerkers van die locatie om de zaal, de dag en het tijdstip vast te leggen. Doe dit alstublieft vóórdat u ons op de hoogte brengt van uw omzetting. 

U kunt bij de gemeente aangeven dat u een andere achternaam wilt gaan gebruiken. Dat doet u met een verzoek aanduiding naamgebruik. De gemeente verandert dan uw aanschrijfnaam, maar niet uw geboortenaam. Uw geboortenaam verandert dus niet als u gaat trouwen of een geregistreerd partnerschap wilt aangaan. Klik op deze link voor meer informatie.

Uw Reactie
Uw Reactie