Subsidieregeling Groeispurt Helmond 2024

In 2024 kunnen jonge makers gebruikmaken van de kortlopende subsidieregeling Groeispurt (startende) culturele makers Helmond 2024. Deze regeling is bedoeld om (startende) culturele makers of collectieven van jonge makers in Helmond ruimte te geven om nieuwe ideeën en initiatieven te ontwikkelen, die bijdragen aan het vergroten van de naamsbekendheid van de makers. Het doel is hiermee een impuls te geven aan de ontwikkeling van de beroepspraktijk van de makers.

Deze subsidieregeling is gericht op:

 • (startende) professionele culturele makers of collectieven van makers tot en met 27 jaar;
 • toekomstige culturele makers of collectieven van makers die bezig zijn met de afronding van een creatieve beroepsopleiding tot en met 27 jaar.

Subsidie kan worden verstrekt voor culturele activiteiten en projecten.

Subsidievoorwaarden

 • de aanvrager is woonachtig of werkzaam in de gemeente Helmond;
 • de aanvrager is een (startende) professionele culturele maker of is bezig met de afronding van een creatieve beroepsopleiding;
 • de aanvrager is niet ouder dan 27 jaar;
 • het project vindt plaats in het kalenderjaar 2024;
 • het project vindt plaats in de gemeente Helmond;
 • het project is openbaar en is gericht op publieksbereik;
 • het project draagt bij aan de naamsbekendheid en de ontwikkeling van de maker;
 • het project is nog niet gestart op het moment van de aanvraag;
 • de aanvraag is ingediend vóór 15 november 2024.

Aanvragen

Subsidie aanvragen kan tot uiterlijk 15 november 2024.

Wat stuurt u mee bij de aanvraag?

 • een projectplan van maximaal 2 A4 met een beschrijving van de activiteit, inclusief een alinea over de communicatie over het project;
 • een sluitende begroting met een helder dekkingsplan;
 • een curriculum vitae van de maker(s).

Stuur de aanvraag naar gemeente@Helmond.nl.

Beschikbaar budget

Er is in totaal € 25.000,- beschikbaar in 2024. De subsidie bedraagt maximaal € 3.000,- per project. Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.

Meer informatie

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact op met Frank van den Boomen, team Cultuur, via telefoonnummer 14 0492.

Uw Reactie
Uw Reactie