Vragenlijst gesloten, 500 antwoorden verzameld

Maandag 6 december 2021

Bedankt voor alle reacties!

.

Zoals je in het vorige nieuwsbericht hebt kunnen lezen, hebben wij via een digitale vragenlijst om input gevraagd hoe we ons Huis voor de Stad (HvdS) echt Helmonds kunnen maken. Inmiddels is de vragenlijst gesloten en worden de antwoorden geanalyseerd. In dit bericht vind je meer informatie over (het waarom van) de vragenlijst, de respons en het vervolg.

We hebben aan onze inwoners, ons stadsbestuur en medewerkers van de ambtelijke organisatie gevraagd hoe we het HvdS echt Helmonds maken.

De (binnenhuis)architecten van het HvdS beginnen in januari 2022 aan hun laatste ontwerpsprint. Ze gaan het Huis van binnen inrichten en aankleden. Een opdracht die zij meekrijgen, is dat het een echt Helmonds huis moet worden. Daarvoor hebben zij input nodig. Daarom zijn wij op zoek naar wat dat 'echt Helmonds' nou is. Als aanzet hiervoor hebben we een aantal karaktereigenschappen van Helmond(ers) op een rijtje gezet én twee verhalen geschreven die zouden kunnen passen bij onze stad. Deze verhalen zouden als inspiratie kunnen dienen voor de architecten. Hierop is afgelopen week via een digitale vragenlijst feedback gevraagd. Dit hebben we gedaan via onze sociale media kanalen, via ons Stadspanel en via het intranet van de gemeente.

We zijn blij dat we bijna 500 meningen hebben opgehaald.

Een kleine 400 inwoners hebben feedback gegeven via de vragenlijst. De overige meningen komen vanuit de ambtelijke organisatie en ons stadsbestuur. Wij willen iedereen super bedanken die de moeite heeft genomen om de vragenlijst in te vullen.

We gaan de meningen analyseren en gebruiken dit als input voor de architect.

De resultaten uit de enquête worden nu verwerkt en worden gebruikt om een van de verhalen/een combinatie van de verhalen verder uit te werken. Het resultaat hiervan wordt als input meegegeven aan de architecten voor de ontwerpsprint in januari 2022. Wat die input gaat zijn, hoor je nog. Een tipje van de sluier alvast: de feedback geeft meer dan voldoende richting om het verhaal voor het Huis voor de Stad verder uit te werken!

Heb je de vragenlijst gemist en wil je alsnog weten waar die over gaat?

We vroegen bij drie plaatjes een reactie, namelijk bij het karakter van HelmondVerhaal 1 en Verhaal 2. Bij elk plaatje hebben we gevraagd wat de deelnemer aan de enquête hier goed aan vindt, wat de deelnemer er niet zo goed aan vindt en wat de deelnemer nog (meer) mee zou willen geven aan de architecten. Je input geven via de vragenlijsten gaat dus helaas niet meer, maar zo weet je in ieder geval wat er gevraagd is. We komen binnenkort bij je terug met het vervolg!

Uw Reactie
Uw Reactie