Een huis voor ons allemaal!

Hier vindt u informatie over het betrekken van de stad.

Februari 2022: Informatieavond omwonenden

Op maandagavond 7 februari vond er een informatiebijeenkomst plaats voor de omwonenden van het Huis voor de Stad. Een goed moment om elkaar bij te praten nu we weer een nieuwe fase in gaan. Het slopen, of het oogsten, ligt voor het grootste deel achter ons en we starten binnenkort met de bouw. Vanwege de geldende coronamaatregelen en daarmee voor ieders veiligheid, hielden we de avond digitaal. 

December 2021: Enquête: Een écht Helmonds huis

In december vroegen we de stad hoe we het Huis voor de Stad écht Helmonds kunnen maken. Dit deden we door hun mening te vragen via een enquête over twee verschillende thema’s voor het Huis voor de Stad. Uiteindelijk hebben bijna vijfhonderd mensen meegedaan aan het onderzoek. Het resultaat van het onderzoek is een lijstje met dingen die de stad liever wel en liever niet terugziet in het interieur van het Huis voor de Stad. Deze feedback wordt meegegeven als input voor de binnenhuisarchitect.

September 2021: Informatieavond omwonenden

Op dinsdagavond 21 september 2021 verwelkomden we een flink aantal bewoners in Het Speelhuis. Het was leuk om weer een live bijeenkomst te kunnen organiseren en om inwoners te zien en te spreken. We blikten terug op de sloop/oogst door Heezen bv. En lieten ook zien wat er met de geoogste gevelstenen gaat gebeuren. Hier worden nieuwe stenen van gemaakt voor het Atrium van het Huis voor de Stad door Stonecycle. Verder stelde Bouwbedrijf Mertens zich voor en zij gingen in op de globale planning. Ook werd er even stilgestaan bij de treurwilg.

September 2020: Participatiesessie met inwoners

Op donderdag 24 september hebben zo’n twaalf geïnteresseerde inwoners aangeschoven achter de ‘tekentafel’. Onder begeleiding van de architect konden de inwoners meedenken en meepraten over de inrichting van het voorplein, de inrichting van de openbare ruimte in het gebouw, de herkenningspunten en bewegwijzering in en rondom het gebouw, het verweven van de Helmondse identiteit in het gebouw en de gewenste voorzieningen en ‘hospitality’.

September 2020: Facebook: de Helmondse identiteit

Via Facebook zijn onze inwoners uitgenodigd om met ons mee te denken over het verweven van de Helmondse identiteit in het gebouw. Wat zijn typische Helmondse kenmerken die jullie graag in het gebouw terugzien? Bijvoorbeeld bekende plekken, gebouwen, personen, karakteristieken etc. Dat heeft geleid tot een ‘moodboard’ dat aan de architect is overhandigd.

September 2020: Derde bijeenkomst omwonenden

In deze derde bijeenkomst voor omwonenden op 21 september zijn de (in totaal 34) aanwezigen bijgepraat over de laatste stand van zaken met betrekking tot het ontwerp (door de architect) en over de procedure voor het bestemmingsplan.

Juli 2020: Diverse bijeenkomsten

Tussen maart en juli is het door corona relatief rustig geweest als het gaat over het betrekken van de stad. Het was nauwelijks mogelijk of toegestaan om bijeenkomsten te organiseren en het was in die periode (vanwege andere prioriteiten) ook niet gepast om met inwoners te praten over het Huis voor de Stad. Toen eind juni het basisontwerp door de raad werd vastgesteld begon de trein weer volop te rijden. Er zijn toen (in juli) kleinschalige bijeenkomsten gehouden met scholen (hoe kunnen we scholen betrekken bij het HvdS?), inwoners met een beperking (hoe kunnen we het gebouw geschikt maken voor mensen met bijvoorbeeld een fysieke of psychische beperking?) en leden van de Vve’s van ’t Cour en Suytkade (hoe gaat de gemeente straks om met ‘mobiliteit’ en ‘parkeren’ rondom het HvdS?)

Februari 2020: Enquête in de stad

Wethouder Harrie van Dijk is in februari 2020 met twee enquêteurs de stad ingegaan om meningen en wensen van onze inwoners te peilen. Hoe vaak bezoekt u de Stadswinkel? En als er al een publiek dakterras komt, zou u daar dan een kopje koffie gaan drinken? Als er gratis werkplekken met WIFI komen, maakt u daar dan gebruik van? Zou u een expositie in het Huis voor de Stad bezoeken? En welke voorzieningen of mogelijkheden vind u zélf belangrijk? Wat wilt u graag terug zien in het Huis voor de Stad?

Klik hier voor de resultaten uit deze enquête (link).

December 2019: Tweede bijeenkomst omwonenden

In deze bijeenkomst op 17 december 2019 (35 aanwezigen) zijn de eerste ‘schetsen’ van het gebouw door de architect gepresenteerd aan de omwonenden. Daarnaast hebben de inwoners vragen gesteld over parkeren, de noodzaak van nieuwbouw en de duurzaamheid van het gebouw.

November 2019: Peiling in Cacaofabriek

De eerste stap in het ontwikkelproces naar een nieuw Huis voor de Stad is dat er werd nagedacht over de mogelijke vorm van het gebouw en de wijze waarop deze in zijn omgeving past. Pas als er helderheid is over de vorm en de ligging, kan er worden nagedacht over zaken als ontwerp, inrichting, materiaalkeuze en aankleding. De vraag was of we onze inwoners al moesten betrekken in de fase waarin we alleen nog maar nadenken over de vorm van het gebouw. Is dat wel concreet genoeg? Moeten we niet wachten tot er ontwerpen zijn? Toch hebben we ervoor gekozen om de eerste vorm-schetsen voor te leggen aan onze inwoners. Dat gebeurde op 18 november 2019 in de Cacaofabriek. Het werd een succesvolle avond waar meer dan 120 inwoners bij waren. Op deze avond presenteerde de architect twee mogelijke vormen van het gebouw. Aan de hand van vijf vragen konden de aanwezigen in een interactieve sessie aangeven wat zij daarvan vonden. 

De inwoners die op deze avond niet aanwezig konden zijn, kregen alsnog de gelegenheid om hun mening te geven op de vorm-schetsen. Dat kon via een online peiling op deze site of via een schriftelijke peiling bij het Stadskantoor, de Stadswinkel of de bibliotheek. Dat kon tot en met 28 november 2019. 

Klik voor de resultaten van de totale peiling op deze link (link).

Juli 2019: Eerste bijeenkomst met omwonenden

Voor de omwonenden van het Huis voor de Stad is op 3 juli een ‘open inloop’ gehouden. Zo’n 25 omwonenden bezochten de avond. De aanwezigen hadden allerlei vragen en opmerkingen naar aanleiding van diverse artikelen in het Eindhovens Dagblad.

Begin 2019: 100 stakeholders dachten met ons mee

Met het betrekken van inwoners zijn we in 2019 gestart. Meer dan 100 stakeholders met inwoners, bedrijven en instellingen hebben toen met ons meegedacht over een aantal basis uitgangspunten. Dit heeft geleid tot de visie ‘Toekomstgericht werken’.

Kunt u de documenten op deze pagina niet goed lezen? Klik dan hier om een toegankelijk document aan te vragen.  

Uw Reactie
Uw Reactie