Planning Huis voor de Stad

Op deze pagina vindt u de planning voor het Huis voor de Stad.

Planning Activiteit
Eind 2019 Inwoners spreken zich uit over schetsvoorstellen
Eind 2019 Gemeenteraad stelt voorkeursvariant vast
Januari en februari 2020 Inwoners praten mee over verdere invulling Huis voor de Stad
Maart en april 2020 Definitief ontwerp wordt uitgewerkt
Mei en juni 2020 Uitwerken bestemmingsplan
2021 en 2022 Bouwwerkzaamheden
Uw Reactie
Uw Reactie