Nieuws

 • Financiën Huis voor de Stad

  dinsdag 10 december 2019
  We krijgen vaak vragen over hoe het zit met de financiering van het nieuwe Huis voor de Stad. We lichten het daarom graag toe in een animatievideo.

 • Pen met vinkje

  Uitkomst peiling: Carré-vorm valt in de smaak

  donderdag 5 december 2019
  Het nieuwe Huis voor de Stad komt op de locatie van het huidige stadskantoor. Dit is een belangrijke plek in het stationsgebied van Helmond. In de eerste fase van dit proces is vooral nagedacht over de mogelijke vorm van het gebouw en de wijze waarop deze vorm in zijn omgeving past of zou kunnen passen. We noemen dat ‘stedenbouwkundige volumes’. Architectenbureau Kraaijvanger heeft twee opties uitgewerkt; een Carré-vorm en een Torenvorm. Van 18 tot 28 november kon iedereen zijn mening geven over deze opties. Zij konden voor elke vorm aangeven in welke mate zij deze herkenbaar vinden als Huis voor de Stad, in welke mate zij het een verbetering vinden voor de omgeving en in welke mate zij het ‘uitnodigend’ vinden. Ook konden zij bij elke vorm aangeven wat zij aansprekend vinden en wat zijn graag anders zouden willen zien.

 • Foto van de zaal tijdens de bijeenkomst op 18 november

  Peiling-avond over vorm Huis voor de Stad zeer geslaagd

  woensdag 20 november 2019
  Op maandagavond 18 november was het zover. David Hess van architectenbureau Kraaijvanger presenteerde in de Cacaofabriek twee opties voor de mogelijke vorm van het nieuwe Huis voor de Stad aan meer dan 120 geïnteresseerden. Het ging hierbij om een carré-vorm en een toren-vorm en hoe deze vormen kunnen worden ingepast in de omgeving. Tussen de presentaties door nam avondvoorzitter Birgit van Eekert ons mee in een peiling. Ruim 80 mensen deden mee en beantwoordden bij elke vorm vijf vragen. De antwoorden waren direct live zichtbaar op een groot scherm. De mensen die niet beschikten over een smartphone konden de vragen schriftelijk beantwoorden. Verder konden de aanwezigen vragen stellen, hun antwoord toelichten en ook tips geven aan de architect. Het was een meer dan geslaagde interactieve avond.

 • Handen en vingers in de lucht. Een figuurlijke afbeelding van meedenken.

  Peiling november 2019 over de vorm van het Huis voor de Stad

  dinsdag 19 november 2019
  In november heeft er een peiling plaatsgevonden. Het ging in deze peiling enkel nog over de vorm van het gebouw en hoe deze past in zijn omgeving. Ieders mening was daarbij van belang!

 • Boscotondo

  Update stand van zaken

  maandag 14 oktober 2019
  Op 10 september heeft de gemeenteraad een belangrijk besluit genomen, namelijk dat gemeentelijke werklocatie Boscotondo verkocht mag worden.

Uw Reactie
Uw Reactie