Nieuwsbericht beekherstel Gulden Aa

Eind maart zijn we begonnen met de uitvoering van het project beekherstel Gulden Aa, een van de deelprojecten in ’t Gulden Land. De Gulden Aa is een beek die tegen het centrum van Helmond begint. De beek stroomt vervolgens door De Bundertjes en mondt uit in de Aa.

De uitvoering omvat de volgende werkzaamheden:

  • De Gulden Aa wordt voor een deel verlegd en er komen poelen, waardoor de beek op sommige plekken sneller of juist langzamer stromen. Dat is goed voor de waterkwaliteit en het maakt de beek aantrekkelijker voor planten en diersoorten, wat weer goed is voor de biodiversiteit.
  • Net voor de aansluiting met de Aa, vervangen we de stuw door een vispassage. De stuw is voor vissen niet passeerbaar. Met een vispassage kunnen vissen van en naar de Aa stromen.
  • Op het Janus Meulendijkspad (Koeienpad) komt een nieuwe brug voor wandelaars en fietsers. De huidige brug is sinds eind maart afgesloten voor fietsers en voetgangers. Naar verwachting zijn deze werkzaamheden eind mei klaar.

Meer weten?

Uw Reactie
Uw Reactie