Subsidiecategorieën en maximale subsidies per categorie

Op basis van het aantal punten dat de adviescommissie aan een evenement toekent, valt een evenement in een bepaalde categorie. Aan elke categorie is een vastgesteld maximum aan subsidie aan gekoppeld, volgens onderstaande indeling. Het evenement met de hoogste beoordeling komt als eerste in aanmerking voor het gevraagde subsidiebedrag. En zo door, voor zover er voldoende budget is.

Categorie

Puntenaantal

Maximale subsidie voor evenement in deze categorie

1

110 punten en meer

€ 36.000 (maximaal 10 evenementen)

2

100 tot 110 punten

€ 30.000 (maximaal 10 evenementen)

3

90 tot 100 punten

€ 22.000 (maximaal 10 evenementen)

4

80 tot 90 punten

€ 18.000

5

70 tot 80 punten

€ 12.000

6

60 tot 70 punten

€ 6.000

7

Minder dan 60 punten

Geen subsidie

Uw Reactie
Uw Reactie