Soorten evenementen: basis-, wijk- en reguliere evenementen

Er zijn drie soorten evenementen die een (gemaximeerde) evenementensubsidie kunnen aanvragen. Voor iedere evenementensoort geldt een andere procedure voor het aanvragen, beoordelen en verlenen van evenementensubsidies.

Basisevenementen

Dit zijn evenementen, veelal gerelateerd aan een landelijke feest- of themadag, die niet zouden mogen ontbreken op de Helmondse evenementenkalender. Er zijn drie basisevenementen: Buitencarnaval, Koningsdag en Sinterklaasintocht.

Wijkevenementen

Dit zijn evenementen die georganiseerd worden voor in beginsel de inwoners van de wijken waarin deze plaatsvinden en die hoofdzakelijk als doel hebben de sociale binding binnen die wijken te vergroten.

Reguliere evenementen

Dit zijn alle overige evenementen die georganiseerd worden in Helmond en die bij ons een evenementensubsidie kunnen aanvragen. Reguliere evenementen die al minstens tien jaar lang door dezelfde instelling worden georganiseerd, kunnen een meerjarige subsidie van maximaal 3 jaar aanvragen.

Ook reguliere evenementen die minimaal vijf jaar door dezelfde instelling worden georganiseerd en die maximaal 12.000 euro subsidie ontvangen, kunnen een meerjarige subsidie van maximaal 3 jaar aanvragen.

Uw Reactie
Uw Reactie