Situatietekening maken

U moet altijd een situatietekening maken voor uw evenement . Op de tekening laat u zien waar u alles neer wilt zetten, zoals tenten, een podium, springkussens of een barbecue. Maar er moet vaak nog meer op komen te staan, zoals de vluchtroutes voor het publiek en de routes voor de hulpdiensten. Lees hier hoe u een situatietekening maakt.

Aan de slag

Lees hieronder wat u moet weten als u de situatietekening gaat maken.

 • Gebruik een bestaande plattegrond of luchtfoto om de situatietekening mee te maken. Mail uw verzoek naar evenementen@helmond.nl.
 • Op de plattegrond moeten omliggende straten en aanwezig straatmeubilair staan, zoals prullenbakken, banken en verlichting.
 • Legenda (gebruikte symbolen en lijntypes) moet op de tekening zijn aangegeven. Indien de legenda te groot is, dient deze apart bijgevoegd te worden.

Tip: Bij het melden van een klein evenement of het aanvragen van een vergunning moet u een situatietekening toevoegen. Om een situatietekening op schaal te maken kunt eenvoudig gebruik maken van PDOK Viewer.

Indieningsvereisten

Op de ingediende tekeningen moeten de volgende punten zijn aangegeven:

 • een situatieschets met noordpijl;
 • een plattegrond met een maat- of schaalaanduiding die de objecten op die plaats bevat.

Bij een bouwsel met een verblijfsruimte die is bestemd voor meer dan 150 personen tegelijk, wordt de hoogste bezetting van die verblijfsruimte opgegeven, en bevat de plattegrond per verblijfsruimte:

 • de voor personen beschikbare m² gebruiksoppervlakte;
 • de gebruiksbestemming;
 • de opstelling van inventaris en van de inrichtingselementen.

Tevens moet op de tekening worden aangegeven, zover deze aanwezig zijn:

 • brand- en rookwerende scheidingsconstructies;
 • vluchtroutes;
 • draairichting van deuren in doorgangen;
 • nooduitgangen en vluchtroutes, met aanduiding van de breedte daarvan;
 • voorstel aan- en afvoerroutes hulpdiensten (minimale breedte 3,5m);
 • noodverlichting;
 • brandblusvoorzieningen;
 • brandweeringang;

De aanduidingen (symbolen) dienen conform NEN 1413 te zijn, als deze norm daarin voorziet.

Weg afsluiten

Als u een weg wilt afzetten, dan geeft u op de situatietekening aan:

 • de plek van de wegafzettingen;
 • de alternatieve route;
 • de bebording;
 • de vrije route voor de politie en hulpdiensten;
 • de locatie van verkeersstewards of gecertificeerde verkeersregelaars.
Uw Reactie
Uw Reactie