Duurzaam een evenement organiseren in Helmond

Duurzaamheid is een belangrijk thema binnen het gemeentelijke beleid. Een duurzaamheidsparagraaf is een voorwaarde voor het verkrijgen van een evenementenvergunning en een evenementensubsidie. De duurzaamheidsparagraaf beschrijft welke duurzaamheidsmaatregelen de organisatie neemt. Voor het overige stellen we (nu nog) geen eisen aan de invulling van die duurzaamheidsparagraaf.

Via de onderliggende pagina’s informeren we evenementenorganisatoren over diverse mogelijkheden. Daarnaast biedt het internet eindeloos veel inspiratie.   

Materialen en afval Energie en vervoer Welzijn bezoekers

Uw Reactie
Uw Reactie