Adviescommissie subsidies evenementen

Een onafhankelijke adviescommissie toetst de subsidieaanvragen voor (gevestigde) reguliere evenementen aan het beoordelingskader subsidies evenementen. Op basis van het beoordelingskader kent de commissie punten toe. Hoe meer punten een evenement scoort, hoe hoger de toe te kennen subsidie kan zijn. De adviescommissie brengt een advies uit aan het college van burgemeester en wethouders over het toekennen of afwijzen van subsidieaanvragen.

De adviescommissie bestaat uit zeven leden die geen enkele relatie hebben met een van de Helmondse evenementen en die niet politiek of ambtelijk verbonden zijn aan de gemeente Helmond. Alle leden zijn materiedeskundig op het gebied van evenementen en adviseren op persoonlijke titel. De commissie wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris.

Uw Reactie
Uw Reactie