Declaraties 3e kwartaal 2021

 
Kosten Burgemeester Blanksma Wethouder van Dijk Wethouder Dortmans Wethouder de Vries Wethouder Harijgens Wethouder van den Waardenburg Wethouder van de Brug
Reiskosten € 225,21 € 89,47 € 104,16 € 27,72 € 201,92 € 30,80 € 104,72
Verblijfskosten € - € - € - € - € 4.346,36* € - € -
Totaal 3e kwartaal 2021 € 225,21 € 89,47 € 104,16 € 27,72 € 4.548,28 € 30,80 € 104,72

*Gemaakte kosten die verband houden met de door de raad aan Wethouder Harijgens toegekende vergoeding in verband met ontheffing woonplaatsvereiste maken hier onderdeel van uit.

Uw Reactie
Uw Reactie